Lietuvos verslo kolegijos komanda pagal Erasmus+ mainų programą stažavosi MT&M College, Sofijoje, Bulgarijoje

📌Direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei doc. dr. Kristina Puleikienė, kartu su Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus specialiste Silvija Aleksandravičiūte į partnerių instituciją atvyko mokymosi tikslais, Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus vadovas – dėstymui.🆙 Vizito metu SPKS vadovas vedė gausiai MT&M College studentų grupei paskaitas tema „Digital marketing“. 💬LTVK komanda susipažino su partnerių institucija, buvo atnaujintos E bendradarbiavimo sutartys, aptartos ir pradėtos vystyti mokslinio tarptautinio bendradarbiavimo galimybės. ✅Taip pat vizito metu buvo susipažinta su partnerių institucijos studijų organizavimo procesu, nuotolinėmis studijomis, informacinėmis studijų proceso organizavimo strategijomis, aptartos nacionalinių bei tarptautinių studentų pritraukimo rinkodaros strategijos.⬅️ Susitikimuose buvo susitikta su MT&M College administracijos direktore , Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadove Konstantza Glavintcheva, studijų skyriaus darbuotojais, moksliniu personalu (Professor Antoaneta Kirova, PhD, Doctor of Economic Sciences) bei dėstytojais ir ilgamečiais profesoriais (doc. dr. Margarita Dancheva).🔍 Dėkojame partneriams už konstruktyvų ir šiltą priėmimą, bei džiaugiamės atnaujintais ilgamečiais bendradarbiavimo ryšiais.💯