Lietuvos verslo kolegijos paskaitų ciklas moksleiviams.

Spalio 19 d. LTVK Ekonomikos katedros vedėja doc. dr. Izolda Skruibytė lankėsi Žemynos gimnazijoje

Spalio 19 d. LTVK Ekonomikos katedros vedėja doc. dr. Izolda Skruibytė lankėsi Žemynos gimnazijoje ir pravedė pamoką-diskusiją su IV klasės mokiniais apie socialiai atsakingo verslo idėjas ir jo svarbą kuriant tvarią ekonomiką, prisidedant prie visuomenės gerovės kilimo, aplinkosauginių problemų sprendimo ir pilietiškumo skatinimo. Lietuvos verslo kolegija tesia paskaitų ciklą, kai atsižvelgiant į esamą situaciją, kai dėl tam tikrų priežasčių pamokos nukeliamos arba suserga mokytojas, Lietuvos verslo kolegija vykdo projektą, vedant pamokas moksleiviams mokymo įstaigoje. Mokyklos gali rinktis iš 5 pamokų temų: Kelionių ir pramogų verslas: iššūkiai ir pokyčiai po pandemijos; Pozityvaus požiūrio į verslininkystę formavimas; Verslumo ir finansinio raštingumo ugdymas; Bylos kelias iki teismo; Skaitmeninės spaudos technologijos.
[🧐, ][]