Lietuvos verslo kolegijos paskaitų ciklas moksleiviams.

Spalio 20 d. LTVK Teisės katedros vedėja doc. Renata Šliažeinė lankėsi Klaipėdos Aukuro gimnazijoje ir vedė užsiėmimą su III klasės mokiniais apie bylos kelią iki teismo. 

Lietuvos verslo kolegija tęsia paskaitų ciklą, kai atsižvelgiant į esamą situaciją, kai dėl tam tikrų priežasčių pamokos nukeliamos arba suserga mokytojas, Lietuvos verslo kolegija vykdo projektą, vedant pamokas moksleiviams mokymo įstaigoje. Mokyklos gali rinktis iš 5 pamokų temų: Kelionių ir pramogų verslas: iššūkiai ir pokyčiai po pandemijos; Pozityvaus požiūrio į verslininkystę formavimas; Verslumo ir finansinio raštingumo ugdymas; Bylos kelias iki teismo; Skaitmeninės spaudos technologijos.
[, , ][]