Lietuvos verslo kolegijos studentai vyko susipažinti su Klaipėdos regioniniu valstybės archyvu

Ilgametis archyvo direktorius Edmundas Bareiša supažindino studentus kaip saugomi dokumentai, su archyvo patalpomis, archyvo istorija, kuris iš pradžių buvo Klaipėdos miesto Vykdomo komiteto Vidaus reikalų skyriaus žinioje ir pavaldus Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD), vėliau – Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Archyvų skyriui. ☺️ Archyvui buvo skirtas mūrinio dviejų aukštų pastato pirmas aukštas tuometinėje J. Janonio gatvėje Nr. 10. Jame tuo metu dirbo tik vienas darbuotojas – archyvo vedėjas. 😊Patalpas sudarė keli kambariai, kurių bendras plotas buvo 58 m2, dokumentų saugyklose buvo pastatyta 45 metrai lentynų. Archyvas aptarnavo ne tik Klaipėdos miestą, bet ir Klaipėdos apskritį (rajoną). Klaipėdos miesto valstybinis archyvas saugojo turimus, rinko po karo išlikusius dokumentus, juos tvarkė. Spėjama, kad pasitraukdami vokiečiai išvežė pagrindinę buvusio prieškarinio Klaipėdos archyvo dokumentų dalį, tačiau dalies fondų nespėta išvežti. 1947 metų duomenimis archyve buvo saugomos Klaipėdos apygardos teismo (1850 – 1900 metų), Klaipėdos policijos valdybos (1924 – 1939 metų), Klaipėdos krašto direktorijos (1930 – 1938 metų) ir kitų senųjų dokumentų fondų archyvinės bylos. 1948 metų duomenimis Klaipėdos miesto valstybiniame archyve buvo saugoma 20700 bylų ir 1,5 tonos dokumentų pabirų. Vėliau senieji ikikariniai dokumentų fondai buvo perduoti į Lietuvos TSR Centrinį valstybinį archyvą. 1960 metais įsteigus Archyvų valdybą prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, pasikeitė Klaipėdos miesto valstybinio archyvo pavaldumas. Tais pačiais metais archyvas buvo perkeltas į patalpas Priestočio g. 8. Metams bėgant archyvas pildėsi naujais Klaipėdos mieste ir apskrityje (rajone) veikusių įstaigų, įmonių ir organizacijų veikloje susidariusiais dokumentais. Nuo 1997 m. kovo 7 d. archyvas vadinosi Klaipėdos apskrities archyvu, o nuo 2017 m. sausio 1 d. prie archyvo prijungus Tauragės ir Telšių apskričių archyvus – Klaipėdos regioniniu valstybės archyvu. 😊 Šiuo metu jame saugomi 2167 archyviniai fondai, kuriuose yra daugiau nei 540 tūkstančių bylų, o dokumentų lentynos tęsiasi daugiau nei 7 kilometrus. Archyvo dokumentų saugykla saugiausia Lietuvoje, nes prieš tai šios patalpos buvo skirto pinigų saugojimui. 😊