Lietuvos verslo kolegijos Teisės katedros dėstytojos vedė nemokamus mokymus kurčiųjų bendruomenei

Viena iš Lietuvos verslo kolegijos veiklos misijų yra socialinės atsakomybės vystymas ir laikymasis vykdant veiklą.
Atliepiant tai Lapkričio 22 d. Lietuvos verslo kolegijos Teisės katedros vedėja doc. Renata Šliažienė bei Teisės katedros dėstytoja doc. Erika Statkienė vedė nemokamus mokymus Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacijos nariams. Mokymų metu buvo analizuojamos darbe kylančios teisinės problemos. Analizuojama informacija apie tai ką kiekvienas dirbantis ar besiruošiantis įsidarbinti turi žinoti apie savo teises ir pareigas.