Lietuvos verslo kolegijos Teisės katedros Vilniaus mokymo skyriaus dėstytojas lankėsi pagal dėstytojų mainų Erasmus + dėstymo programą Rygos Stradino universitete

2024-04-08 – 12 dienomis Lietuvos verslo kolegijos Teisės katedros Vilniaus mokymo skyriaus dėstytojas Doc. dr. Egidijus Nedzinskas lankėsi pagal dėstytojų mainų Erasmus+ dėstymo programą Rygos Stradino universitete, Teisės fakultete, Latvijoje. Studentams skaitė paskaitas tema „Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos“. Taip pat susitiko su Teisės fakulteto dekanu prof. dr. Janis Grasis, susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės mokslinėje-metodinėje veikloje. Dalyvauta diskusijoje su Teisės fakulteto docentu dr. Aldis Lieljuksis, kurioje diskutuota apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Lietuvos ir Latvijos atvejais, teisinio reglamentavimo teorines ir praktines problemas, taip apie organizuoto nusikalstamumo problemas ir kitus teisinius klausimus. Susitikimo dalyviams kolegijos doc. dr. Egidijus Nedzinskas pristatė Lietuvos verslo kolegiją. Aptartos bendrų atliekamų tyrimų ir mokslinių straipsnių publikavimo galimybės bei kiti tarptautiniai bendradarbiavimo klausimai. Aplankytas Rygos Stradino universiteto Teisės fakultetas, Teismo imitacinė salė, Policijos reprezentavimo stendas, biblioteka, studentų laisvalaikio ir kitos erdvės.🤓