Lietuvos verslo kolegijos Vadybos katedra plečia socialinių partnerių ratą

Lietuvos verslo Kolegijos direktorė, doc. dr. Jurgita Martinkienė, bei AB „Klaipėdos baldai“ direktorius Viktoras Pivorius pasirašė socialinio bendradarbiavimo sutartį. Tikimės abipusiai naudingo bendradarbiavimo. 😊
📍 Lietuvos verslo kolegijoje didelis dėmesys yra skiriamas mokslo ir verslo sinergijai per įvairias bendradarbiavimo gaires: studentų praktikas, užsakomuosius taikomuosius tyrimus, organizuojamus kvalifikacijos kėlimo kursus verslininkams ir kitas veiklas. ☺️