Lietuvos verslo kolegijos Vadybos katedros dėstytojas doc. dr. Algirdas Giedraitis lankėsi Bratislavos Comenius universiteto Vadybos fakultete

Susitikime dalyvavo Erika Černeková, Tarptautinis biuras ir Julia Sanchez de Miguel, tarptautinių santykių biuras. Susitikime buvo pasidalinta informacija apie Lietuvos verslo kolegijos bei veiklą, mokslinių tyrimų kryptis, studentų ugdymo ypatumais ir kt. klausimais.☺️
Doc. dr. Algirdas Giedraitis vedė paskaitą vadybos fakultete tema: „Organization Culture (European Features)“. Paskaita buvo skirta Bratislavos Comenius universiteto magistrantams. Paskaitos metu buvo pristatyti organizacinės kultūros teoriniai aspektai, patekti duomenys apie organizacinės kultūros ypatumus Lietuvos organizacijose. Šią paskaitą suorganizavo doc. dr. Lukáš Copuš, Vadybos katedros vedėjas. ☺️