LTVK dėstytojų Erasmus+ mobilumo išvyka.

2021 m. rugpjūčio 24-28 d. pagal Erasmus programą Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė, Teisės katedros vedėja doc. Renata Šliažienė, Vadybos katedros vedėja doc. Regina Narkienė lankėsi Vengrijos (Godollo) mieste esančiame universitete Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE).

Vizito metu Kolegijos atstovams pirmiausiai aprodytas universitetas, kuriame po daugelio metų įvykdyta reorganizacija, universitetas ne tik pakeitė savo pavadinimą (anksčiau Šv. Ištvano), tačiau jame apjungtos katedros, nuo šiol vadinamos institutais, kuriems vadovauja atskiri direktoriai. Taip pat buvo organizuojami susitikimai su universiteto vadovybe: žemės ūkio ir maisto ekonomikos instituto direktoriumi dr. habil. Fogarassy Csaba, ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkais prof. habil.dr. Maria Farkasne.Fekete, doc. dr. Sergej Vinogradov, tarptautinių ryšių koordinatore Edit Szabadszállási.

Vizito metu direktorė su katedrų vedėjomis derino 2021 m. organizuojamos tarptautinės mokslinės konferencijos 14th International Scientific Conference – 2021 on Sustainable Regional development: economical, management, law and technological possibilities plenarinius posėdžius, diskutavo apie konferencijos moderatorių parinkimą, straipsnių ir pranešimų pristatymus. Taip pat buvo priimti nauji sprendimai dėl Vadyba/Journal of Management leidžiamo mokslinio žurnalo populiarinimo, temų derinimo prie universiteto plėtojamų mokslo sričių.

Tokie susitikimai svarbūs plėtojant tarptautinius santykius įgyjant žinių apie aukštojo mokslo vykdymą užsienyje, siekiant užtikrinti tarptautinį studentų ir darbuotojų mobilumą bei atverti platesnes galimybes kolegijos mokslinei veiklai užtikrinti. Taip pat galima palyginti užsienio universitetuose diegiamomis mokymo naujovėmis su Kolegijoje taikomais mokymo metodais, taip pat tobulinamas užsienio kalbos mokėjimo lygis.