LTVK International Education Exhibition Baku, Azerbaidžiane

Lietuvos verslo kolegijos komanda dalyvauja šiuo metu vykstančioje tarptautinėje studijų parodoje Baku, Azebaidžiane.

Lietuvos verslo kolegijos komanda, akademinės tarybos pirmininkė doc. dr. Genovaitė Avižonienė ir direktorės pavaduotoja studijoms doc. dr. Rasa Grigolienė atstovauja Lietuvos verslo kolegiją šiuo metu vykstančioje tarptautinėje studijų parodoje Baku, Azerbaidžiane, tikimės gerų užmegztų bendradarbiavimo ryšių tarptautinėje erdvėje
[ ,  ,  ][]