LTVK kokybės diena 2022

Sausio 31 d. vyko tradicinis Lietuvos verslo kolegijos akademinis renginys – LTVK kokybės diena 2022.

Tradiciškai kaip kasmet naujus kalendorinius metus Lietuvos verslo kolegija pradeda kokybės diena, kuruojama LTVK direktorės pavaduotojos studijoms ir kokybei. Šiemet kokybės diena buvo ypatinga, kadangi buvo pristatyta daug įgyvendintų išsikeltų tikslų bei rezultatų, sukurtų priemonių, kurios padės įgyvendinti strateginius Kolegijos veiklos tikslus. Atsižvelgiant į esamą situacija kokybės diena Klaipėdoje ir Vilniuje vyko nuotoliniu būdu.

Kokybės dienos proga visus pasveikino Kolegijos steigėja profesorė daktarė Angelė Lileikienė. Tradiciškai kokybės diena prasidėjo periodiniu darbų ir civilinės saugos seminaru , toliau vyko Vadovybinės ataskaitos pristatymas, pranešėja: Kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė. Kokybės dienos metu vyko studijų kokybės vertinimo tyrimo rezultatų pristatymas, pranešėja: direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei  doc. Kristina Puleikienė. Pirmą kartą per Kolegijos veiklos istoriją, buvo pristatytas sukurtas Lietuvos verslo kolegijos vizualinio identiteto vadovas Brandbook, bei naujoji Kolegijos internetinė svetainė , pranešėjai: Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus vadovas Modestas Vaikšnoras ir IT administratorius Karolis Venclovas. Lietuvos verslo kolegijos kokybės dieną užbaigė Nuotolinių kursų bei nuotolinių studijų metodikos pristatymas, pranešėja Technologijų katedros vedėja doc. dr. Simona Grigaliūnienė. Apibendrinant kokybės dieną Kolegijos steigėja prof. dr. Angelė Lileikienė bei Kolegijos direktorė padėkojo visai bendruomenei už pasiektus rezultatus ir palinkėjimo sėkmės įgyvendinant išsikeltus tikslus. Pasibaigus kokybės dienai, visi išsiskirstė į Kolegijos katedrų posėdžius.