LTVK mokslo ir verslo dialogas

2022 m. kovo 23 d. vyko Lietuvos verslo kolegijos akademinės bendruomenės ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus Algio Latako apvalaus stalo diskusija

Vienas iš aukštojo mokslo institucijų veiklos strateginių tikslų yra mokslo ir verslo sinergija. Todėl Lietuvos verslo kolegija nuolat plečia socialinių partnerių ratą ir aktyviai vysto bendradarbiavimą įvairiomis formos. Dideles galimybes Kolegijos bendruomenei atveria bendradarbiavimas su šaliai strategiškai svarbia įstaiga – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, su kuria Lietuvos verslo kolegija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį.  VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas tapo Lietuvos verslo kolegijos aukščiausio valdymo organo – Akademinės tarybos – nariu. Siekiant sustiprinti bendradarbiavimo gaires ir sąlyčio tikslus, Lietuvos verslo kolegijoje įvyko apvalaus stalo diskusija, kurioje kartu su generaliniu direktoriumi A. Lataku dalyvavo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos patarėja viešiesiems ryšiams Ignė Rotautaitė-Pukenė., aukščiausioji Kolegijos vadovybė bei katedrų vedėjos. Susitikimo metu buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo gairės dėl taikomųjų tyrimų atlikimo, studentų praktikų ir įsidarbinimo galimybių, kvalifikacijos kėlimo, regionui svarbių problemų nagrinėjimo tarptautinėse konferencijose bei kitų būdų.