LTVK pedagogų posėdis 2022

Lietuvos verslo kolegija tradiciškai naujus mokslo metus pradeda Kolegijos pedagogų posėdžiu, kuris kartu sukviečia visą Kolegijos bendruomenę. ☺️
 
Lietuvos verslo kolegijos pedagogų posėdžio dalyvius sveikino bei esminius naujųjų mokslo metų siekius bei galimybes išskyrė Lietuvos verslo kolegijos steigėja prof. dr. Angelė Lileikienė bei steigėja doc. dr. Genovaitė Avižonienė. Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė pristatė susirinkusiems pranešimą tema „Nauji mokslo metai – skaitmeninė perspektyvos“. Direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei doc. Kristina Puleikienė pristatė susirinkusiems pranešimą tema – ,,Studijų proceso ir kokybės vertinimas“. ☺️Pranešimų metu buvo akcentuojami mokslo ir studijų įstatymo pokyčiai, Kolegijos veiklos pasiekimai, strateginiai siekiai ir perspektyvos bei studijų kokybės vertinimo rezultatai. Lietuvos verslo kolegijoje vyrauja ilgametės tradicijos jungiančios visą bendruomenę. 😊 Viena iš jų, pedagogų posėdžio metu pasveikinti naujus dėstytojus bei pedagogus šventusius gimimo dieną vasarą. 😊Šią vasarą Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė šventė išskirtinę gimimo dieną, pedagogų posėdžio metu Kolegijos direktorė buvo pasveikinta bendruomenės vardu bei už asmeninius ir Kolegijos veiklos pasiekimus direktoriavimo laikotarpiu buvo apdovanota Lietuvos respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos padėkos raštais. ☺️Tradicinį pedagogų posėdį užbaigė diskusija prie kavos puodelio. 😊