LTVK studentės lankėsi teisme

Klaipėdos apygardos administracinis teismas (KLAAT) 2015 m. spalio 23 d. organizavo renginį, skirtą Konstitucijos dienai paminėti, į kurį buvo kviečiami Lietuvos verslo kolegijos teisės studijų programos I ir II kurso studentai.

Pirmos dalies metu teismo posėdžių salėje rodant skaidres studentėms apibūdinta kas yra teismas, kokios teismuose nagrinėjamos bylos. Studentės supažindintos su teismų sistema – papasakota apie teismų rūšis, skirtumus tarp administracinių ir bendrosios kompetencijos teismų, teismų instancijas. Pavaizduota teismo posėdžių salės schema ir paaiškinta kur ir kokią vietą posėdžių metu užima teisėjas ir kiekvienas kitas proceso dalyvis. Studentės buvo supažindintos su teisėjo ir kitų proceso dalyvių funkcijomis, teisėjo atributika, papasakota kaip tapti teisėju.Antros dalies metu surengta ekskursija po teismą, kurios metu parodytos teismo patalpos, papasakota apie teismo darbuotojų atliekamas funkcijas. Ekskursijos metu studentės susipažino su teisėjų darbu, buvo pakviestos apsilankyti teisėjo darbo kabinete bei „gyvai“ susipažinti su teisėjo mantija ir teisėjo regalijomis.Studentės uždavė įvairių klausimų, susijusių tiek su teisėjo darbu tiek su teismo darbo organizavimu, į kuriuos atsakinėjo teismo pirmininkas Remigijus Arminas.
[][]