LTVK Vadybos katedros profesorė dalyvavo ERASMUS + mobilumo programoje su dėstymo vizitu Vistulos universitete / Varšuva, Lenkija

Gruodžio 11-15 d. LTVK Vadybos katedros profesorė dr. Asta Valackienė dalyvavo ERASMUS + mobilumo programoje su dėstymo vizitu Vistulos universitete/ Varšuva,Lenkija.😊
Vizito metu Verslo ir tarptautinių santykių fakultete buvo organizuotas paskaitų ciklas “Mokslinių tyrimų metodologijos konstravimas”, kurių metu trečio kurso tarptautinės grupės studentai gavo konceptualių metodologinių žinių ir pagilino turimus praktinius – taikomuosius įgūdžius, įgalinant naujas tyrimo organizavimo strategijas bei metodikas; naujų aplinkų taikymo programas bei įrankius. Stažuotės metu buvo aptartos naujos tarpinstitucinės tarptautiškumo stiprinimo galimybės ir strateginės kryptys, pasidalinta naujomis bendradarbiavimo formų įžvalgomis.🤓