Orientacinis „Šypsenų kranto“ veiklų ir funkcijų apibrėžimas

Orientacinis „Šypsenų kranto“ veiklų ir funkcijų apibrėžimas
Kviesdami Lietuvos verslo kolegiją būti šio projekto dalykiniais partneriais  siektume, kad  kolegija  gautų įvairiapusę naudą, o projekto eiga bei studentų dalyvavimas būtų susietas su ugdymo-edukaciniu procesu bei tomis sritimis, kurias jie studijuoja. Formuojant veiklų aprašą norėtume ne „nuleisti iš viršaus“ griežtai apibrėžtas funkcijas, o prieiti prie jų lanksčiai ir kūrybiškai, sudarant galimybes tai „atrasti“ ir suformuluoti patiems studentams, tikslu panaudoti jau turimas žinias arba (esant poreikiui) tikslingai jų įgyti. Tokiu būdu jie lengviau suprastų projekto esmę, jaustųsi tiesiogiai prisidėję prie projekto kūrimo ir tuo pačiu labiau atsakingi už rezultatus.
Papildoma ir svarbi motyvacija studentams būtų kolegijos įvertinimas už jų atsakingą bei veiksmingą įdirbį  projekte.
Veiklų (komandų) grupėse numatomas „nuo-iki“ dalyvių skaičius (2-6), tai skatintų komandų narius patiems nuspręsti, kiek ir kokiose pozicijose reikėtų aktyvių komandos dalyvių. Iš vienos pusės, taip jie galėtų lanksčiai planuoti savo užimtumą bei derinti su mokslu ir laisvalaikiu, kita vertus – bereikalingas („išpūstas“) dalyvių skaičius lemtų sudėtingesnį monitoringą, valdymą bei mažintų galimybę dalyviams gauti didesnį materialinį atlygį.
Beje, jeigu potencialių dalyvių iš Lietuvos verslo kolegijos atsirastų nedaug (apie tai užsiminėte telefonu), galbūt į projektą įsitrauktų Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai (buvo išreikštas toks jų atstovės pageidavimas).
Pastaba – studentų įsitraukimas, planavimo eiga ir dalyvavimas bet kuriuo atveju būtų koordinuojamas, siekiant išlaikyti protingą balansą, nenukrypti nuo projekto tikslų,  uždavinių bei pagrindinių verslo principų.
Trukmė, terminai. Jeigu kitą savaitę patvirtinamas bendradarbiavimas su KNNP, detalus planavimas prasidėtų iškart po to, pirmiausiai aptariant konkrečias gaires su visų projekto partnerių atstovais. Pirmasis renginys (pagal aprašą) numatomas gegužės antroje pusėje, visų veiklų „įsukimas“ – nuo birželio pradžios, atsižvelgiant į realius pajėgumus, orus, etc.,  iki rugsėjo – spalio mėn. 
Preliminarios komandos narių funkcijos projekte, trumpas intro:
(1)  Renginių-viešinimo:
Susiplanuoti teminių instaliacijų grupių sukūrimą (pateikta apraše), pakviečiant jų „tipinius“ atstovus ir/arba organizacijas ir surengiant tikslinius renginius (pavyzdys/ scenarinis planas bus pateikiamas „gyvo“ aptarimo metu). Viena iš prioritetinių sričių/temų galėtų būti Klaipėdos miesto bei rajono bendrojo lavinimo įstaigų įtraukimas, organizuojant „Edukacines Šypsenų Dienas:, „Momiksų“ ir kitus apraše įvardintus (arba naujai suformuotus) renginius, tuo pačiu propaguojant ir galimybę/naudą studijuoti Klaipėdos verslo kolegijoje.
Kasdienių ir  savaitinių renginių („Geros Nuotaikos Rytmečiai“, „Šypsenų vakaronės“ ir kt.) organizavimas ir vedimas.
Informacijos sklaida ir kvietimai aplankyti „Šypsenų krantą“ (pvz. įskaitant ir minėtas mokyklas), derinant šią kampaniją su projekto informaciniu partneriu – Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centru. 
(2)  Turistinių srautų užimtumo/valdymo:
Siekiant pritraukti į “Šysenų kranto” aplinką greta praeinantį poilsiautojų/turistų srautą, būtinas aktyvus ir malonus dėmesio atkreipimas bei pakvietimas, palydint iki vienos ar kitos instaliacijos, nuotaikingai paskatinant įsigyti  vieną ar kitą linksmą suvenyrą, palinkint šiltų šypsenų atsisveikinant bei pakviečiant pvz. į „Geros Nuotaikos Rytmečius“. Svarbu ir tai, kad aplinkoje srautai pasiskirstytų daugmaž tolygiai, nesudarant eilių pvz. prie kūrybinių dirbtuvių linksmų suvenyrų gamybai ar kitų taškų. Šias funkcijas   galėtų vykdyti “mini komandos” poromis, iš anksto paruošus ir surepetavus galimus tekstus, bendravimo scenarijus  su skirtingų kategorijų bei amžiaus lankytojais etc.
(3)   IT/virtualios aplinkos:
Ši dalis veiktų lygiagrečiai su viešinimo sritimi, suformuojant ir perkeliant atitinkamą tekstinį ir vaizdinį turinį į virtualią aplinką – FB, Instagram, YouTube kanalus, taip pat planuojant ir įdiegiant žaismingą mobilią aplikaciją. Šiai veiklai komandą galėtų sudaryti 1-3 dalyviai.
(4)   Komercijos/pardavimų:
Tai bene imliausia sritis, kuri apima linksmų suvenyrų bei atributikos gamybą ir prekybą (taip pat ir apraše įvardintą “versliukų” įsukimą subsidijų pagalba),  suderinant tai su esamais infrastruktūriniais KNNP Smiltynės lankytojų centro pajėgumais (patalpomis, lauko erdvėmis, galimai laikiniais įrenginiais) prekybos taškų įrengimui, sandėliavimui, logistikai. Taip pat ši veiklų grupė būtų iš dalies susieta ir derinama su (1) dalies veiklomis bei pajamų/organizacine  dalimi per “minkštąsias” projekto veiklas – pozityvios gyvensenos kursais/seminarais etc.
 
Parengė: Rimantas Varanauskas

Orientacinis „Šypsenų kranto“ veiklų ir funkcijų apibrėžimas
[][]