Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ LINUVA

2017 m. vasario 28 d. Lietuvos verslo kolegijos direktorė prof. dr. Angelė Lileikienė, teisės katedros vedėja lekt. Renata Šliažienė kartu su VšĮ LINUVA (Lietuvos namų ūkių valdytojų asociacija) direktoriumi Mindaugu Juška pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Pagrindiniai LINUVOS tikslai yra koordinuoti narių veiklą, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu atstovauti  narių interesus, atstovauti ir ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, šviesti vartotojus, skatinti būsto valdytojus savo veiklos prioritetu laikyti būsto savininko – vartotojo ekonominius interesus ir jų gynimą, teikti teisines paslaugas. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį tikimasi nuolatinio bendradarbiavimo atliekant įvairius tyrimus, mokslinius darbus susijusius su teisės studijų sritimi, sudaryti sąlygas teisės studijų programos studentams atlikti mokomąją bei baigiamąją praktikas socialinio partnerio įmonėje. Socialinis partneris įsipareigojo pagal galimybes sudaryti sąlygas Kolegijos darbuotojams, kaip ekspertams ir konsultantams dalintis žiniomis ir patirtimi Kolegijos organizuojamuose renginiuose ir mokymuose. Tikimės sėkmingo ir darnaus bendradarbiavimo!
[][]