Praktikų ataskaitų gynimas

Grupė

Praktika

Gynimo data

Praktikos vadovas

NV-16-1

Profesinės veiklos/mokomoji

2018-09-13 20.00 val. SKYPE

lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė

NV-16-2

Profesinės veiklos/mokomoji

2018-09-13 20.00 va.l SKYPE

lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė

NI-17-1

Pažintinė

2018-09-12 17.00 va.l SKYPE

doc. dr. Jurgita Martinkienė

NV-17-2

Pažintinė

2018-09-12 17.00 va.l SKYPE

doc. dr. Jurgita Martinkienė

R-17

Pažintinė turizmo

2018-09-24 17.00 val.

doc.dr. G.Avižonienė

RI-17

Pažintinė turizmo

2018-09-24 18.00 val.

doc.dr. G.Avižonienė

TI-16

Mokomoji

2018-09-12 17.30 val.

doc. dr. Ilona Rupšienė

M-16

Mokomoji

2018-09-12 17.30 val.

doc. dr. Ilona Rupšienė
[][]