Šiandien Lietuvos verslo kolegijoje svečiavosi svečiai iš Biznesa vadības koledžo

Lietuvos verslo kolegijoje šiandien svečiavosi svečiai iš Biznesa vadības koledžas: Biznesa vadības koledžo direktorė Signe Enkuzena, Verslo logistikos studijų programos vadovė Alisa Lace ir Verslo studijų programos vadovas Dainis Locans. ☺️

Visus susirinkusius pasveikino Lietuvos verslo kolegijos steigėja, Ekonomikos katedros vedėja prof. dr. Angelė Lileikienė bei Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė. Taip pat prisistatė direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei doc. Kristina Puleikienė, Technologijų katedros vedėja doc. dr. Simona Grigaliūnienė bei Vadybos katedros vedėja doc. Regina Narkienė. 😊

Susitikimo metu buvo pristatyta Lietuvos verslo kolegijos veikla bei studijų programos, aprodytos Kolegijos patalpos, buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės dėl nuotolinių studijų bei studijų programų. Tikimės konstruktyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo. ☺️