Šiandieną įvyko pirmasis naujai išrinktos Lietuvos verslo kolegijos akademinės tarybos posėdis

Šiandieną įvyko pirmasis naujai išrinktos Lietuvos verslo kolegijos akademinės tarybos posėdis. Akademinės tarybos posėdžio metu buvo svarstomi strategiškai svarbūs Kolegijai klausimai. Vienas iš jų Kolegijos akademinės tarybos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Lietuvos verslo kolegijos akademinės tarybos pirmininke išrinkta Lietuvos verslo kolegijos steigėja, ilgametė direktorė prof. dr. Angelė Lileikienė, akademinės tarybos sekretoriumi išrinktas Lietuvos verslo kolegijos Turizmo ir komunikacijos katedros vedėjas doc. dr. Šarūnas Banevičius. Likusi Lietuvos verslo kolegijos akademinės tarybos sudėtis: Vaida Raugelė – Klaipėdos miesto savivaldybės Vicemerė; Prof. dr. Angelė Lileikienė – kolegijos steigėja, dalininkė; Doc. dr. Genovaitė Avižonienė – kolegijos steigėja, dalininkė; Doc. dr. Jurgita Martinkienė – kolegijos direktorė; Doc. dr. Šarūnas Banevičius – Turizmo ir komunikacijos katedros vedėjas; nuotoliniu prisijungusi Doc. Jovita Einikienė – Teisės katedros dėstytoja, Doc. Regina Narkienė – Vadybos katedros vedėja; Doc. dr. Kristina Puleikienė – Direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei; Doc. dr. Simona Grigaliūnienė –Technologijų katedros vedėja, Mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriaus vadovė; Prof. dr. Valentinas Navickas – Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto dėstytojas; Ona Labžentytė –Studentų atstovybės viceprezidentė.☺️