SKVC patvirtinta nauja studijų programa Lietuvos verslo kolegijoje Teisė ir teisėsaugos institucijos !

Atsižvelgiant į darbo rinkos bei darbdavių poreikius Lietuvos verslo kolegija parengė naują studijų programą – Teisė ir teisėsaugos institucijos! Studijų programa orientuota ne tik į bendrai stojančiuosius, bet sudaromos ypatingai palankios sąlygos statutiniams valstybės tarnautojams, policijos, pasieniečių ir ugnegesių gelbėtojų mokyklų absolventams, tęsti studijas Teisė ir teisėsaugos institucijos studijų programoje, gilinant žinias teisės srityje, siekiant aukštesnės kvalifikacijos – įgyti Teisės profesinio bakalauro diplomą.

Naujos studijų programos Teisė ir teisėsaugos institucijos – tikslas (-ai): suteikti teisės studijų krypties bazines žinias studentams, parengti specialistus gebančius identifikuoti bei tvarkyti teisės šaltinius, norminius aktus, gebančius įforminti vykdomosios valdžios ir teisėsaugos institucijų asmeninius teisinius santykius, parengti teisinius dokumentus, gebančius reguliuoti viešojo valdymo subjektų veiklą, atlikti ikiteisminio pobūdžio tyrimus, gebančius identifikuoti jų problemas, atstovauti subjektų teisėtiems interesams, teikti teisinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims, gebančius identifikuoti jų problemas, atstovauti subjektų teisėtiems interesams, efektyviai ir atsakingai taikančius profesinės veiklos metodus ir priemones valstybinėse teisėsaugos institucijose, įmonėse ir organizacijose, ugdančius asmeninį savarankiškumą ir mokymosi visą gyvenimą vertybes, gebančius planuoti teisininko profesijos karjerą.
Teisė ir teisėsaugos institucijos studijų programos studijų procese taikomi ir derinami įvairūs dėstymo ir studijų metodai: tradicinė paskaita, interaktyvioji paskaita, konsultacijos, veikdinamieji metodai, nukreipti į praktinių gebėjimų ugdymą, savarankiškas studijas skatinantys metodai, tiriamojo pobūdžio metodai ir kita. Teisė ir teisėsaugos institucijos studijų programos dalykus dėsto tik kvalifikuoti savo srities specialistai: teisėjai, advokatai, antstoliai, notarai ir kiti.
Informaciją parengėLTVK Rinkodaros skyrius
[][]