Tarptautinė mokymo ir mokymosi savaitė Bratislavos ekonomikos universitete

Bratislavos ekonomikos universitete (University of Economics in Bratislava), Slovakijoje, 2022mm. lapkričio 7–10 dienomis vyko 13-oji tarptautinė mokymo ir mokymosi savaitė Aukštojo mokslo internacionalizavimas 2022. Joje dalyvavo ir aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtros klausimais diskutavo, dalijosi patirtimi mokslininkai, tyrėjai, dėstytojai, Erasmus+ mainų programos koordinatoriai iš Slovakijos, Prancūzijos, Lenkijos, Vengrijos, Latvijos, Pietų Korėjos. Lietuvos verslo kolegijai atstovavo IB „Biurometa“ vadovė doc. Rasa Romerytė-Šereikienė bei Turizmo ir komunikacijos katedros dėstytojos – aukščiausios kategorijos gidė lekt. Marija Šimonėlienė ir doc. Raimonda Tamoševičienė.

Kolegoms iš kitų aukštųjų mokyklų buvo pristatyta Lietuvos verslo kolegijos veikla, pakviesta dalyvauti Kolegijos organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje Darni regiono plėtra: ekonomikos, vadybos, teisės ir informacinių technologijų galimybės 2023, publikuoti mokslinius straipsnius ir naujausių tyrimų ataskaitas Kolegijos leidžiamame recenzuojamame mokslo taikomųjų tyrimų žurnale Vadyba/Journal of Management, skatinti ir rengti savo aukštųjų mokyklų studentus dalyvauti Kolegijos studentų tarptautiniuose simpoziumuose, publikuoti studentų mokslinius straipsnius Kolegijos leidinyje Akademinio jaunimo siekiai, dėstytojams atvykti skaityti paskaitų, o studentams studijuoti Kolegijoje. Pasidalinta IB „Biurometa“ veikla, ypač sudominusia kolegas, tarptautinių mainų programos Erasmus+, tarptautinių projektų vykdymo Kolegijoje patirtimi. Netgi neapsieita be diskusijos apie indoeuropietiškas lietuvių kalbos šaknis.

Iš Bratislavos parsivežta ne tik įdomių idėjų, kontaktų, tačiau ir susitarimų dėl tolesnio ir glaudesnio bendradarbiavimo su Wrocław Business University of Applied Sciences (Lenkija) ir University of Lorraine (Prancūzija).