TARPTAUTINĖS PROGRAMOS URBACT III PROJEKTO „Darnaus vystymosi tikslų bandomasis tinklas“ URBACT vietos veiklos grupės II susitikimas

Lietuvos verslo kolegijos Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus vadovas lekt. Modestas Vaikšnoras yra TARPTAUTINĖS PROGRAMOS URBACT III PROJEKTO vietos veiklos grupės narys.
Šiandieną dalyvauja TARPTAUTINĖS PROGRAMOS URBACT III PROJEKTO „Darnaus vystymosi tikslų bandomasis tinklas“ (angl. „Sustainable Development Goals Pilot Network“) URBACT vietos veiklos grupės II susitikime!