Technologijų katedra organizuoja Karjeros dieną būsimiems IT srities specialistams.

Technologijų katedra (Lietuvos verslo kolegijoje) organizuoja Karjeros dieną būsimiems IT srities specialistams. Katedra ruošia Taikomosios informatikos ir programavimo bei Skaitmeninio dizaino technologijų studentus ir nori pakviesti į renginį socialinius partnerius, kurie dalyvautų renginyje bei susipažintų su studentais ir aptartų bendradarviavimo galimybes su kitais socialiniais partneriais. Karjeros diena planuojama spalio 20 d. 10 val., 203 a. Karjeros dienos metu planuojama darbotvarkė:
Informaciniai pranešimai būsimiems specialistams apie šiandien reikalingas skaitmenines kompetencijas, galimybes darbo rinkoje, įmonių pristatymai, inovatyvių sprendimų diegimai, plėtros planai ir kit.
Karjeros dūzgės: socialiniai partneriai kviečiami susipažinti su Technologijų katedros I-IV kurso studentais ir aptarti galimybes praktikoms, įdarbinimui ir kt.
Apvaliojo stalo diskusija su socialiniais partneriais, kurios metu socialiniai partneriai kviečiami prie kavos puodelio aptarti bendradarbiavimo galimybes, vykdant užsakomuosius tyrimus, teikiant pasiūlymus studijų turinio atnaujinimui bei bendrų projektų vystymui.