Technologijų katedros karjeros dūzgės

📌Technologijų katedra (Lietuvos verslo kolegijoje) organizuoja Karjeros dieną būsimiems IT srities specialistams. Katedra ruošia Taikomosios informatikos ir programavimo bei Skaitmeninio dizaino technologijų studentus ir nori pakviesti į renginį socialinius partnerius, kurie dalyvautų renginyje bei susipažintų su studentais ir aptartų bendradarviavimo galimybes su kitais socialiniais partneriais. Karjeros diena planuojama spalio 20 d. 10 val., 303 a. ☺️
📌Karjeros dienos metu planuojama darbotvarkė:
Informaciniai pranešimai būsimiems specialistams apie šiandien reikalingas skaitmenines kompetencijas, galimybes darbo rinkoje, įmonių pristatymai, inovatyvių sprendimų diegimai, plėtros planai ir kt. 😊
📌Karjeros dūzgės: socialiniai partneriai kviečiami susipažinti su
Technologijų katedros I-IV kurso studentais ir aptarti galimybes
praktikoms, įdarbinimui ir kt. ☺️
📌Apvaliojo stalo diskusija su socialiniais partneriais, kurios metu
socialiniai partneriai kviečiami prie kavos puodelio aptarti bendradarbiavimo galimybes, vykdant užsakomuosius tyrimus, teikiant pasiūlymus studijų turinio atnaujinimui bei bendrų projektų vystymui. 😊