Technologijų katedros vedėja ir Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovė lankėsi University of Mauritius

Gruodžio 4-8 dienomis Technologijų katedros vedėja doc. dr. Simona Grigaliūnienė ir Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovė lekt. Samanta Simonavičė lankėsi University of Mauritius. Vizito tikslas stiprinti tarptautinius ryšius tarp aukštojo mokslo institucijų, tiesiogiai komunikuojant su tarptautinių ryšių skyriumi ir studentais, siekiant kokybiško Erasmus+ programos gairių įgyvendinimo.🤓
Vizito metu vyko intensyvūs susitikimai su tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais, mokslo fakulteto atstovais assoc. prof. Y. D. Tangman, assoc. pro. V. Florens, assoc. prof. R. Elaheebocus, Informacijos, komunikacijos ir skaitmeninių technologijų fakulteto atstovais Assoc Prof M Heenaye-Mamode Khan, teisės ir vadybos fakulteto dekanu Prof. dr. Boopendra Seetanah, kurių metu buvo pristatytos galimybės rengti bendrus mokslinius tyrimus kartu su Lietuvos verslo kolegijos tyrėjais, dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, pristatytas mokslinis žurnalas Vadyba/Journal of Management, mokslinių straipsnių publikavimo galimybės žurnale bei dėstytojai kviesti dalyvauti tarptautiniuose dėstytojų vizituose. ☺️ Kolegijos tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovė seminaro metu pristatė studentams Erasmus+ programos galimybes Lietuvos verslo kolegijoje. Doc. dr. Simona Grigaliūnienė vedė paskaitas studentams “Unique and sustainable portfolio usage and involvement in companies due to integral innovation” bei skaitė pranešimą konferencijoje “VR usage and development analyses in education for distance learning”.🧐
Tikimasi jog Lietuvos verslo kolegija ir University of Mauritius ir toliau stiprins tarptautinius mainus tarp programos šalių ir bendrą mokslinę veiklą.😊