Teisės studijų programos baigiamasis kvalifikacinis egzaminas

ĮSAKYMAS – DĖL TEISĖS STUDIJŲ PROGRAMOS BAIGIAMOJO KVALIFIKACINIO EGZAMINO KOMISIJOS SUDARYMO
[][]