VADYBOS KATEDROS DIPLOMANTŲ DĖMESIUI

Informuojame ir primename, kad 2017-04-24 nuo 10.00 val. iki  12.00  val. ir nuo 14.00 val. iki  15.30  val. turite pristatyti diplominio darbo teorinę ir tiriamąją dalis į  Vadybos katedrą, Vadybos katedros vedėjai doc. dr. Jurgitai Martinkienei. Darbai bus priimami tik su vadovo parašu ant titulinio lapo. Susitikimas su dėstytojais dėl diplominių darbų aptarimo vyks 2017 m.  gegužės 2 d. 16.30 val. 502 a. Studentų dalyvavimas būtinas.
[][]