VADYBOS KATEDROS DIPLOMANTŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad 2017-04-24 nuo 10.00 val. iki  12.00  val. ir nuo 14.00 val. iki  16.30  val. turite pristatyti diplominio darbo teorinę ir tiriamąją dalis į  Vadybos katedrą, Vadybos katedros vedėjai doc. dr. Jurgitai Martinkienei. Darbai bus priimami tik su vadovo parašu ant titulinio lapo.
[][]