Vadybos katedros diplomantų dėmesiui

Ketvirtadienį  2016 m. gruodžio 8 d. 17.00 val. 502 a.  vyks susitikimas su baigiamųjų darbų vadovais. Studentų dalyvavimas būtinas.
[][]