Vadybos katedros diplomantų dėmesiui

2016 m. balandžio  25  d.  iki 17.00 val. pristatyti diplominio darbo teorinę ir tyriamąją dalis į Vadybos katedrą, katedros vedėjai doc. dr. Jurgitai Martinkienei. Diplominio darbo dalys turi būti pasirašytos diplominio darbo vadovo. 2016 d. balandžio 28  d. 17.00 val. vyks diplominio darbo svartymas 303 a. studentų dalyvavimas būtinas.
[][]