Vadybos katedros diplomantų dėmesiui

Svarbi informacija Vadybos katedros diplomantams!

2017 m. gegužės  25  d.  iki 14.00 val. pristatyti visą diplominį darbą į Vadybos katedrą, katedros vedėjai doc. dr. Jurgitai Martinkienei. Diplominis darbas turi būti pasirašytas diplominio darbo vadovo, pridedant vadovo pasirašytą diplominio darbo laikaraštį.  2017 d. birželio 1   d. 16.00 val. vyks  nuotolinių studijų studentų susitikimas su administracija, susitikimas vyks bibliotekoje 403. Visiems kitiems studetnams birželio 1 d. 17.00 val. vyks diplominio darbo katedrinis posėdis 303 a. studentų dalyvavimas būtinas. Laiku nepristatyti diplominiai (gegužės 25 d. 14.00 val. imtinai) ir be vadovo parašų nebus priimami ir svarstomi.
[][]