Vadybos katedros diplomantų dėmesiui Į17, V17, P17, ĮI16, VI16, PI16

whitespace

Antradienį 2019 m. gruodžio 10 d. 17:00 val. 502 a. vyks susitikimas su baigiamųjų darbų vadovais.
 
Studentų dalyvavimas būtinas.
[][]