Vakar Lietuvos verslo kolegijos atstovės dalyvavo Bilateral Erasmus+ Higher Education Contact Seminar Ireland – Lithuania Vilniuje

Vakar Technologijų katedros vedėja bei Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus specialistė dalyvavo Bilateral Erasmus+ Higher Education Contact Seminar Ireland – Lithuania Vilniuje. 😊
Seminarą atidarė bei sveikinimo žodį tarė Marijus Gudynas, Lietuvos ambasadorius Airijoje, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas Andrius Žalitis bei Daiva Šutinytė, Lietuvos NA direktorė.
Seminaro metu aukštųjų mokyklų atstovai prisistatė aukštąsias mokyklas bei pasidalino savo kontaktais. 😊Susitikimo metu buvo rengiamos Teminės diskusijos / darbo grupės. Diskusijų metu buvo aptariami mišrių intensyvių programų gerosios praktikos pavyzdžiai iš Airijos aukštųjų mokyklų ir Erasmus+ institucinės įtraukties politikos gerosios praktikos pavyzdžiai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų. 😊
Pagrindinis vizito tikslas buvo padėti Lietuvos ir Airijos universitetų bei kolegijų atstovams megzti bendradarbiavimo ryšius, padidinti mobilumų aukštojo mokslo srityje, palengvinti naujų „Erasmus+“ tarpinstitucinių bendradarbiavimo sutarčių skaičių.😊