Vizitas Bucharešto ekonomikos universitete, esančiame Rumunijoje, Bucharešte.

Lietuvos verslo kolegijos Ekonomikos katedros vedėja doc. dr. Izolda Skruibytė, kartu su Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus vadovu lekt. Modestu Vaikšnoru, toliau tęsia vizitą, pagal Erasmus + mainų mobilumo programą, Bucharešto ekonomikos universitete, esančiame Rumunijoje, Bucharešte.‼️ Įvykusių susitikimų metu buvo susitikta su Universiteto Marketingo ir komunikacijos departamento vadove, kuri šiam universiteto skyriui vadovauja jau daugiau nei 20 metų, vyko įdomi diskusija ir dalijimasis gerąja patirtimi. Ekonomikos katedros vedėja doc. dr. Izolda Skruibytė šiandieną veda paskaitas universiteto studentams, taip pat su Universiteto Ekonomikos departamento vadovu aptariamos jungtinės studijų programos galimybės ir tolimesnės bendradarbiavimo kryptys bei galimybės.