Vizitas Bucharešto ekonomikos universitete, esančiame Rumunijoje, Bucharešte.

Lietuvos verslo kolegijos Ekonomikos katedros vedėja doc. dr. Izolda Skruibytė, kartu su Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus vadovu lekt. Modestu Vaikšnoru, pagal Erasmus + mainų mobilumo programą, lankėsi Bucharešto ekonomikos universitete, esančiame Rumunijoje, Bucharešte. Įvykusių susitikimų metu jau buvo pristatyta Lietuvos verslo kolegija, pristatytas universitetas, įvyko susitikimai su universiteto tarptautinių ryšių komanda, pirmu žvilgsniu buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės. Įvykusių susitikimų metu buvo susitikta su Universiteto Marketingo ir komunikacijos departamento vadove, kuri šiam universiteto skyriui vadovauja jau daugiau nei 20 metų, vyko įdomi diskusija ir dalijimasis gerąja patirtimi. Ekonomikos katedros vedėja doc. dr. Izolda Skruibytė vedė paskaitas universiteto studentams, taip pat su Universiteto Ekonomikos departamento vadovu buvo aptartos jungtinės studijų programos galimybės ir tolimesnės bendradarbiavimo kryptys bei galimybės.