Vizitas į Italijos universitetą „Università Europea di Roma“

2021 m. rugsėjo 13-17 d. Lietuvos verslo kolegijos direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei doc. Kristina Puleikienė, Tarptautinių ryšių ir projektų vadovė Samanta Štraupaitė ir Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus specialistė Lidija Šukšterė pagal Erasmus+ programą aplankė Università Europea di Roma, esantį Italijoje.
Vizito metu Kolegijos atstovės susipažino su universiteto mokymosi sistema ir pandemijos laikotarpiu patirtais iššūkiais. Kolegijos atstovės susidomėjo universiteto turimomis dvigubo diplomo programomis, taip pat itin mažu universiteto pasiektu studentų nubyrėjimo rodikliu. Didelis dėmesys buvo skiriamas klausimams, susijusiems su Erasmus+ programos plėtojimu: dėstytojų ir studentų mobilumo rodikliais, Erasmus+ programos skaitmenizavimo stadijoms ir įrankiais, aptartos galimybės įtraukti naujas studijų programas į bendradarbiavimo sutartį.

Vizito metu universiteto atstovams buvo pristatyta 14-oji tarptautinė mokslinė konferencija “Sustainable regional development: economical, management, law and technological possibilities”, mokslo tiriamųjų darbų žurnalas “Vadyba”, kasmetinės tarptautinės studentų konferencijos. Aptarti Kolegijoje organizuojami renginiai, studentų įsitraukimas į papildomas veiklas, socialinės atsakomybės ugdymas.
Erasmus+ programos mobilumo vizitai yra reikšmingi, keliant personalo kvalifikaciją ir plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą.