Vizitas Portugalijoje pagal Erasmus+ mainų programą

Vadybos katedros lektorės ir tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovės vizitas Portugalijoje pagal Erasmus+ mainų programą. 

2017 m. spalio 23-27 dienomis Lietuvos verslo kolegijos Vadybos katedros lektorė Indre Razbadauskaite-Venskė ir tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovė Samanta Štraupaitė buvo išvykusios į Portugalijos Polytechnic Institute of Santarem pagal Erasmus+ dėstymo ir mokymų mainų programas ir dalyvavo 5-joje tarptautinėje savaitėje. Tarptautinės savaitės metu buvo dalyvaujama icebreaking užsiėmime: “Who am I? Where I come from?”, seminaruose: “International Projects: why we must do it?”, “Different culture/ different behavior”, “Funding opportunities: how we do it?”, “The voice of an Expert: Norwegian partner university”, “Cooperation with Latin-America and Asia institutions and networks”, “Cooperation under the scope of ICM”, “Portuguese Agency of Cooperation”, “Leigos para o Desenvolvimento”. Dėstytoja Indrė Razbadauskaitė-Venskė skaitė paskaitą tema: “Managing image of the organisation”, susipažino su instituto aukštojo mokslo sistema, turėjo galimybę pabendrauti su studentais bei dėstytojais: Nuno Santos Jorge, George Camacho bei Joan Senent. Vizito metu buvo užmegzti kontaktai su Lenkijos, Latvijos, Norvegijos ir Vokietijos universitetais dėl Erasmus+ mainų bendradarbiavimo tarp institucijų.
[, , , , , , ][]