Taikomoji informatika ir programavimas

Kryptis: Informatika

Forma ir trukmė: 3 metai nuolatinė ir 4 metai ištęstinė

Kvalifikacija: informatikos mokslų profesinis bakalauras

Programos kodas: 6531BX009

Prezentacijos_sablonas_LTVK_darbinis-13

KODĖL VERTA STUDIJUOTI ŠIĄ SPECIALYBĘ?

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos informatikos krypties specialistus, orientuotus į programinės įrangos kūrimo arba kompiuterių tinklo administravimo veiklos sritis, gebančius prisitaikyti prie šiuolaikinės rinkos pokyčių bei suvokiančių savivaliaus (savarankiško) mokymosi ir mokymosi visą gyvenimą svarbą.

DĖSTOMA KALBA:

GALIMOS SPECIALIZACIJOS:

DĖSTOMI DALYKAI:

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

 • Užsienio kalba I, užsienio kalba II
 • Bendravimo psichologija
 • Teisės pagrindai
 • Darbuotojų sauga ir sveikata

Studijų pagrindų dalies dalykai:

 • Informacinės technologijos
 • Aukštoji matematika
 • Programavimas C/C++
 • Kompiuterinė grafika ir dizainas (Photoshop CC, Illustrator CC)
 • Saityno programavimas (HTML 5, CSS3, JS)
 • Žmogaus ir kompiuterio sąveika
 • Objektinis programavimas (Java)
 • Logikos pagrindai ir diskrečioji matematika
 • Duomenų struktūros ir algoritmai
 • Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos
 • Kompiuterinių tinklai ir informacinė sauga
 • Programavimas php
 • Duomenų bazės
 • Tyrimų metodologija ir duomenų analizė
 • Klasikinė programų inžinerija
 • 3D grafikos pagrindai ir animacija
 • Kibernetinis saugumas
 • Lankstusis programų sistemų kūrimas (Agile metodikos)
 • Įterptinės sistemos
 • Virtualizacija ir debesų kompiuterija
 • IT projektų valdymas
 • Portfolio ir karjeros planavimas
 • Kursinis darbas
 • Baigiamasis darbas

Praktika:

 • Pažintinė praktika (atliekama kolegijoje praktinio mokymo firmoje „Biurometa“).
 • Mokomoji praktika (atliekama įmonėje, trukmė – 6 savaitės).
 • Profesinė praktika (atliekama įmonėje, trukmė – 10 savaičių).

PROGRAMOS YPATYBĖS:

Po studijų galėsite dirbti:

 • programuotojais,
 • IT specialistais įvairiose įmonėse (bankuose, darbo biržose, kompiuterių ir programinės įrangos prekybos firmose, leidybos centruose, vidaus reikalų tarnybose, ministerijose, kultūros, mokslo, švietimo įstaigose, bendrose Lietuvos ir užsienio kompanijose ir t.t.),
 • grafikos dizaineriais,
 • kompiuterių tinklo administratoriais,
 • IT paslaugų administratoriais,
 • projektų vadovais ar jų asistentais.

Taip pat gali kurti savo verslą arba dirbti laisvai samdomais (angl. free-lancers) darbuotojais.

PRIĖMIMO REIKALAVIMAI:

40%

Matematika

20%

Informacinės technologijos arba Fizika, arba Biologija, arba Chemija, arba Geografija

20%

Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje studentai gali dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai:

 1. Matematika 0,4
 2. Informacinės technologijos arba Fizika, arba Biologija, arba Chemija, arba Geografija 0,2 (brandos egzamino įvertinimas  arba metinis pažymys)
 3. Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas 0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite