Teisė

Kryptis: Teisė

Forma ir trukmė: 3 metai nuolatinė ir nuotolinė ir 4 metai ištęstinė

Kvalifikacija: teisės profesinis bakalauras

Programos kodas: 6531KX002

Prezentacijos_sablonas_LTVK_darbinis-13

KODĖL VERTA STUDIJUOTI ŠIĄ SPECIALYBĘ?

Ilgus metus Teisės studijų programa lieka geidžiamiausia tarp kitų studijų programų, nes šio specialybės studentai yra atsakingi žingeidūs, reiklūs, siekiantys išmokti pritaikyti teisės žinias gyvenimiškose situacijose. Kiekvienas įstojęs į teisės studijų programą jau antrame kurse galės atlikti praktikas teisinėse įmonėse, teisėsaugos institucijose ar kitose valstybės tarnybos vietose. Siūlomos specializacijos verslo įmonių teisinis reguliavimas ir teisinės institucijos suteiks galimybę išmokti teikti teisinę pagalbą, taikyti teisės aktus, naudotis teisines duomenų bazes, bendrauti ir bendradarbiauti su kitais teisininkais bei savo klientais.

DĖSTOMA KALBA:

GALIMOS SPECIALIZACIJOS:

   –

DĖSTOMI DALYKAI:

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

 • Kalbos kultūra ir komunikavimas
 • Veiklos dokumentavimas
 • Užsienio kalba
 • Informatika
 • Ekonomikos teorija
 • Vadybos pagrindai

Teisės studijų krypties dalykai:

 • Romėnų teisė
 • Valstybės ir teisės teorija
 • Teisėsaugos institucijos
 • Administracinė teisė ir procesas
 • Baudžiamoji teisė
 • Baudžiamasis procesas
 • Civilinė teisė
 • Civilinis procesas
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinė teisė
 • Tarptautinė ir Europos sąjungos teisė
 • Darbuotojų sauga ir sveikata
 • Teisininko etika /Teisinė retorika*
 • Teisinė psichologija
 • Teisinė filosofija/Teisinė sociologija *
 • Tyrimų metodologija

Praktika:

PROGRAMOS YPATYBĖS:

Studijų programos tikslas – rengti kvalifikuotus teisininkus, gebančius aiškiai formuluoti ir perteikti savo išvadą, kritiškai vertinti skirtingas nuomones ir pozicijas, teisingai taikyti teisės normas nestandartinėse situacijose, dirbti teisinį darbą, užimti tam tikras teisines pareigas ar verstis tam tikra teisine veikla.

Po studijų galėsite dirbti:

 • advokatų
 • antstolių kontorose ir notarų biuruose
 • teismo posėdžių sekretoriais
 • teismo raštinės darbuotojais
 • teisininkais privačiose organizacijose
 • personalo tarnybos vadovais ir specialistais
 • valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose
 • ikiteisminio tyrimo pareigūnais
 • muitinės tarnautojais.

PRIĖMIMO REIKALAVIMAI:

40%

Istorija

20%

Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio kalba

20%

Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje studentai gali dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai:

 1. Istorija 0,4
 2. Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio kalba 0,2 (brandos egzamino įvertinimas  arba metinis pažymys)
 3. Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas 0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite