Bendradarbiavimas

2005 m. įkurtas Verslo informacinis centras atsakingas už suaugusiųjų mokymą, kvalifikacijos kėlimą, perkvalifikavimą bei asmenų neformaliuoju ir savišvietos būdų įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą.

Verslo informacinio centro tikslai yra:

  • koordinuoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, verslo atstovais;
  • organizuoti kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo seminarus, mokymus, kursus;
  • atlikti asmenų neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą.
  • dalyvauti nacionalinių ir tarptautinių programų projektuose pagal savo veiklos sritis.
Į viršų