Kompetencijų vertinimas

Tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje, neformalaus mokymo kursuose, stažuotėse ar kitu neformaliu ar savišvietos būdu esate įgiję tam tikrų praktinių įgūdžių ir kompetencijų, tačiau neturite tai patvirtinančio diplomo ar kompetencijos pažymėjimo?

Nuo 2011 m. yra įvertinta jau virš 100 kandidatų neformaliu ir savaiminiu mokymosi būdu įgytų kompetencijų prašymų.

Nauda studentui:

  • Sumažėja studijų kaina, atsižvelgiant į užskaitytų dalykų kreditų skaičių.
  • Galimai sumažėja studijų laikotarpis.

Kompetencijų vertinimo eiga:

  1. Užpildyti prašymą(1) + priedą(2) ir atsiųsti el. paštu į [email protected]
  2. Su atitinkamos katedros vedėjo arba VIC vadovo konsultacija, dokumentų portfolio sudarymas.
  3. Kolegijos direktoriaus įsakymu sudaroma vertinimo komisija.
  4. Vertintojai ekspertai analizuoja pateiktų dokumentų turinį.
  5. Priimamas sprendimas, kokius metodus taikyti kompetencijų vertinimui.
  6. Vykdomas vertinimas.

Kompetencijų vertinimas yra atliekamas vadovaujantis neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas.