Lietuvos verslo kolegijos delegacija šiuo metu pagal Erasmus+ mainų programą lankosi Biznesa vadības koledža

Vizito metu vyksta įvairios numatytos veiklos bei susitikimai siekiant abipusiai naudingo tolimesnio tarptautinio bendradarbiavimo įvairiose srityse. 😊Susitikimo metu vyko šios veiklos: aukštųjų mokyklų pristatymas, diskusija apie nuotolino mokymo anglų kalba galimybės, buvo aptartos galimybės studentams iš BVK tęsti studijas Lietuvos verslo kolegijoje, aptartos bendradarbiavimo galimybės Erasmus+ projektuose, diskusija apie akademinio personalo įtraukimą rašyti jungtinius straipsnius abiejų institucijų vardu, aptarta dėstytojų ir studentų Erasmus+ mainų galimybės tarp institucijų, Erasmus+ bendradarbiavimo susitarimo pasirašymas. 😊