LTVK dėstytojų vizitas pagal Erasmus + mainų programą

2016 m. rugsėjo19-25 d. Lietuvos verslo kolegijos dėstytojai buvo išvykę į Szent István University (Gödöllő miestas, Vengrija) pagal Erazmus + dėstytojų mainų programą.

Szent István University yra vienas seniausių ir didžiausių universitetų Vengrijoje. Būstinė ir pagrindinis universiteto miestelis įsikūręs Gödöllő miestelyje (apie 30 km nuo Budapešto) ir Budapešte. Universitetas susideda iš septynių skirtingų fakultetų, mokslinių tyrimų centrų. Universitete studijuoja apie apie 16.000 studentų.
Lietuvos verslo kolegijos dėstytojai pristatė savo mokomąsias programas studentams bei universiteto bendruomenei:
prof. dr. Angelė Lileikienė „Komercinių bankų rizikos valdymas“;doc. dr. Jurgita Martinkienė „Vadybinių kompetencijų vertinimas: ekspertų požiūriu“;lekt. Rasa Romerytė – Šereikienė „Verslumo ugdymas verslo praktinio mokymo firmoje“;lekt. Birutė Povilianskienė „Inovatyvus pardavimo organizavimo studijų metodas -nuotolinis mokymas(is)’’.
Tarp mokymosi institucijų aptartos bendradarbiavimo galimybės tolimesnei mokslinei veiklai, studentų ir dėstytojų mainai. Kolegijos delegacija susitiko su Doktarantūros mokyklos direktoriumi prof. habil.dr. Lehota József. Dėstytojams buvo sudarytos sąlygos ne tik intensyviai dirbti bet ir dalyvauti kultūrinėjė miesto bei šalies pažinimo programoje. Neišdildomi įspūdžiai, nauji potyriai atstovaujant kolegiją užsienio universitete įneša tarptautinio bendradarbiavimo naujumo, gimsta inovatyvios idėjos, vėliau perkeliamos į studijų procesą.
[, , , , , , ][]