Naujienos

Praktikos registracija R-15 ir TI-14 gr.

Informuojame,  kad 2016 m. Birželio 10 d. vyksta   praktikos registracija. Praktikos atlikimo vietą būtina iš anksto  registruotis ir siųsti pilną informaciją, reikalingą praktikos sutartims paruošti el.p. [email protected]  . Būtini duomenys: Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas. Įmonės pavadinimas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė)...

Lietuvos verslo kolegija Klaipėdos uosto parodoje Vilniuje

Lietuvos verslo kolegija gegužės 25 d. dalyvavo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 25-erių metų veiklos renginiuose – Klaipėdos uosto parodoje  LR Vyriausybės rūmuose Gegužės 25 d. LR vyriausybės rūmuose vyko VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 25-erių metų veiklos renginys – Klaipėdos uosto paroda. Parodoje ,,Uosto direkcijai 25: vakar, šiandien, rytoj“ buvo eksponuojami plakatai...

Lietuvos verslo kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su įmone UAB ,,Idėjų balansas“

Lietuvos verslo kolegija Gegužės 25 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su įmone UAB ,,Idėjų balansas“ Lietuvos verslo kolegijos direktorė prof. dr. Angelė Lileikienė gegužės 25 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su įmone UAB ,,Idėjų balansas“- atstovaujama direktorės Daivos Gabrėnaitės. Tikimės sėkmingo ir darnaus bendradarbiavimo buhalterinės apskaitos srityje.   Informaciją parengėLTVK Rinkodaros skyrius...

Lietuvos verslo kolegija Gatvės muzikos dienoje 2016

Lietuvos verslo kolegija gegužės 21 d. jau trečią kartą dalyvavo Gatvės muzikos dienos renginiuose Klaipėdoje Lietuvos verslo kolegija jau treti metai iš eilės dalyvavo Gatvės muzikos renginiuose Klaipėdoje. Gatvės muzikos dienos renginių tikslas kiekvienam iš dalyvių tapti didelio grojančio miesto dalimi! Nuoširdų ačiū tariame šauniosioms vokalistėms atstovavusioms Lietuvos verslo kolegiją: Ugnei, Ievai, Gretai ir Linutei...

Lietuvos verslo kolegija pažintinėje ekskursijoje laivu Venus

Lietuvos verslo kolegija gegužės 20 d. dalyvavo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos organizuojamoje pažintinėje ekskursijoje laivu Venus Laivas Venus toks vienintelis Lietuvoje – didelis ir įspūdingas trijų denių pramoginis laivas, talpinantis iki 200 žmonių ir kursuojantis iš Klaipėdos iki Jūros vartų, Smiltynės, Juodkrantės, Nidos ir net Mingės. Laive taip pat organizuojamos įvairios šventės. Pažintinės...

EKONOMIKOS KATEDROS DIPLOMANTŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad 2016-05-27 nuo 10.00 val. iki 14 val. turite pristatyti pabaigtą diplominį darbą Ekonomikos katedros vedėjai K. Puleikienei (atnešti į katedrą). Darbai bus priimami tik su vadovo parašu ant titulinio lapo. Katedros posėdis vyks 2016-05-31 17 val...

Pardavimų logistikos vadybos studijų programos vertinimas

2016 m. gegužės 18 dieną Lietuvos verslo kolegijoje vyko Pardavimų logistikos vadybos studijų programos tarptautinis išorinis vertinimas. Tarptautinio išorinio vertinimo metu vyko susitikimai su Kolegijos administracija, Pardavimų logistikos vadybos studijų programos savianalizės rengimo grupe, socialiniais partneriais, Pardavimų logistikos vadybos studijų programos studentais bei absolventais. Tarptautinio išorinio vertinimo metu ekspertai susipažino su Pardavimų logistikos vadybos studijų...

LTVK Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos organizuojamame renginyje – ,, DIENA SU PROFESIJA“

Lietuvos verslo kolegija gegužės 12 d. dalyvavo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos organizuojamame renginyje – ,, DIENA SU PROFESIJA“ Lietuvos verslo kolegijos dėstytojos Raimonda Tamoševičienė ir Vilma Bazarienė atstovavo Lietuvos verslo kolegiją Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos organizuojamame renginyje – ,, DIENA SU PROFESIJA“. Renginys buvo skirtas aukštųjų mokyklų prisistatymui, mokinių susipažindinimui su aukštosiose mokyklose vykdomomis studijų...

Reitingai 2016 m. gegužė – gruodis/ Nr. 1(5)

Vadovaujantis žurnalo Reitingai duomenimis galime pasidžiaugti labai aukštomis Lietuvos verslo kolegijos pozicijomis tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų! Analizuojant naujausius žurnalo Reitingai duomenis Lietuvos verslo kolegija tarp Klaipėdos aukštųjų mokyklų užima aukščiausią poziciją: Lietuvos verslo kolegija – 57,2 balai; Socialinių mokslų kolegija – 55,7 balai; Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – 54,5 balai; LCC Tarptautinis universitetas – 48,6...

Vadybos katedros diplomantų dėmesiui

2016 m. gegužės  23  d.  iki 17.00 val. pristatyti diplominį darbą į Vadybos katedrą, katedros vedėjai doc. dr. Jurgitai Martinkienei. Diplominio darbas turi būti pasirašytas diplominio darbo vadovo. 2016 d. gegužės 27  d. 17.00 val. vyks diplominio darbo svartymas 303 arba 502a. studentų dalyvavimas būtinas. Laiku nepristatyti diplominiai ir be vadovo parašų nebus priimami...

LBUAS XIII th INTERNATIONAL Students Conference

In Lithuania Business University of Applied Sciences on 6th of May 2016 was held XIII th INTERNATIONAL Students’ SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE ,,ACADEMIC ASPIRATIONS OF YOUTH: INSIGHTS IN ECONOMY, MANAGEMENT AND TECHNOLOGIES 2016“ Lithuania Business University of Applied Sciences Head of scientific applied research department  doc. dr. Jurgita Martinkienė with LBUAS students on 6th of...

Freedom LTVK’16

Lietuvos verslo kolegijoje 2016 m. gegužės 4 d. vyko neeilinis renginys – ,,Freedom LTVK’16“ Lietuvos verslo kolegijos Turizmo ir pramogų verslo industrijos studijų programos studentės, kuruojamos dėstytojos doc. dr. Giedrės Strakšienės suorganizavo neeilinį renginį Lietuvos verslo kolegijoje – ,,Freedom LTVK’16“, kurio tikslas buvo įteikti apdovanojimus, įvairiose srityse, labiausiai nusipelniusiems LTVK akademinės bendruomenės nariams. Renginyje taip...

Studijų programos Teisė vertinimas

2016 m. balandžio 27 dieną LTVK Lietuvos verslo kolegijoje vyko Teisės studijų programos tarptautinis išorinis vertinimas. Tarptautinio išorinio vertinimo ekspertų grupė: Ekspertų grupės vadovas – Prof. Janez Kranjc. Nariai: Prof. Mar Campins Eritja, Assoc.Prof. Federico Casolari, Prof. Dr. Raimundas Kalesnykas ir Birutė Noreikaitė. Ekspertų grupės darbo SKVC Studijų kokybės vertinimo centro koordinatorė Eimantė Bogdan...

LTVK partneriui – Klaipėdos uostui – 25 metai!

LTVK sveikina socialinį partnerį – Klaipėdos uostą – 25 metų veiklos proga. #LTVKSveikinaUosta...

Teisės katedros konferencija

Balandžio 25 d. kolegijoje vyko Teisės katedros mini konferencija „Teisinė visuomenė ir aktualijos“. Advokatas doc. dr. Vaidotas Granickas skaitė pranešimą tema „Darbo apmokėjimų garantijų raida, jų įgyvendinimo probleminiai aspektai“. Temą „Saugūs dokumentai ir vieši apsaugos būdai šiandieniniame gyvenime“ pristatė Pakrančių  apsaugos  rinktinės  Uosto  užkardos  vado pavaduotojas Roman Šaltis. Apie lemtingą  vieno  balso  persvarą  Europos  Žmogaus ...

El. biblioteka

Dėmesio, kolegijoje veikia el.biblioteka. Naudotis ja gali visi dėstytojai ir studentai. Jokių prisijungimų prie sistemos nereikia, el. biblioteka veikia naudojantis kolegijos kompiuteriais. Daugiau informacijos čia. Keturi žingsniai norint skaityti knygą:...

LTVK Darom 2016 akcijoje

LTVK Lietuvos verslo kolegijos studentai, Erasmus studentai, dėstytojai ir administracija balandžio 21 d. dalyvavo Darom 2016 akcijoje. Jaunimas entuziastingai kibo į darbus ir sutvarkė netoli kolegijos esančias apylinkes ties Gluosnių g. #LTVK Darom Informaciją parengė LTVK Rinkodaros skyrius...

Studentų dėmesiui

Valstybinio studijų fondo direktorius pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino ir skelbia papildomą prašymų priėmimą per IS ,,PARAMA” nuo 2016 m. balandžio 25 d. iki gegužės 8 d. socialinei stipendijai pavasario semestrą gauti. Galintis pretenduoti pildykite prašymus Valstybinio studijų fondo tinklapyje...

Socialinių partnerių diena LTVK

Balandžio 19 d. kolegijoje vyko socialinių partnerių diena „Kokio specialisto reikės rytoj“. Susitikime su verslo įmonėmis buvo iškelti klausimai, kaip aukštajai mokyklai ir verslui rasti bendrą kalbą, ruošiant specialistus darbo rinkai , kaip verslo įmonės galėtų įsitraukti į šį procesą, bei buvo aptarta, kokių darbuotojų reikia: asmeninės ir profesinės kompetencijos. Diskusijoje buvo iškeltos asmeninės ir...

Sutartis su General Crewing

2016 m. balandžio 15  d. Lietuvos verslo kolegijos direktorė prof. Angelė Lileikienė ir General Crewing  direktorius Gediminas Ūsas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutarties pasirašyme dalyvavo Lietuvos verslo kolegijos direktorės pavaduotoja studijoms doc. dr.  Rasa Grigolienė, Vadybos katedros vedėja doc. dr. Jurgita Martinkienė ir General Crewing verslo plėtros vadovas Pranas Jankauskas. Ši sutartis atveria plačias galimybes Lietuvos...

EKONOMIKOS KATEDROS DIPLOMANTŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad 2016-04-20 nuo 10.30 val. iki 14 val. turite pristatyti diplominio darbo teorinę ir praktines dalis Ekonomikos katedros vedėjai K. Puleikienei (atnešti į katedrą). Darbai bus priimami tik su vadovo parašu ant titulinio lapo. Katedros posėdis vyks 2016-04-22 17 val...

XIII tarptautinė studentų mokslinė – praktinė konferencija

LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA  Kviečiame studentus ir jų mokslinius vadovus aktyviai dalyvauti konferencijos darbe bei svarstyti šalies ar regionų vadybos aktualijas, ekonomikos plėtros problemas bei naujoves technologijų srityjeXIII tarptautinėje studentų mokslinėje – praktinėje  Konferencijoje  AKADEMINIO JAUNIMO SIEKIAI:EKONOMIKOS, VADYBOS IR TECHNOLOGIJŲ ĮŽVALGOS2016 2016 m. gegužės mėn. 6 d.Klaipėda...

XIII tarptautinė studentų mokslinė – praktinė konferencija

LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA  Kviečiame studentus ir jų mokslinius vadovus aktyviai dalyvauti konferencijos darbe bei svarstyti šalies ar regionų  vadybos aktualijas, ekonomikos plėtros problemas bei naujoves technologijų srityje XIII tarptautinėje studentų mokslinėje – praktinėje  Konferencijoje  AKADEMINIO JAUNIMO SIEKIAI: EKONOMIKOS, VADYBOS IR TECHNOLOGIJŲ ĮŽVALGOS 2016 2016 m. gegužės mėn. 6 d. Klaipėda...

Teisės katedros konferencija

Teisės konferencija, programa...

Buhalterinės apskaitos studijų programos kvalifikacinis egzaminas

Dėstytojų konsultacijos Kvalifikacinio egzamino komisijos sudėtis...

LTVK Darom 2016

...

Praktikų ataskaitų gynimo datos

Grupė Praktika Vadovas Gynimas T-13 Priešdiplominė lekt. Vaida Railienė 2016-04-25 17.00 val. B-13 Priešdiplominė doc. dr. Deimena Kiyak 2016-04-25 17.00 val. TI-13 Priešdiplominė prof. O.Ramašauskas 2016-04-27 17.00 val. BI-12 Priešdiplominė doc. dr. Deimena Kiyak 2016-04-25 17.00 val. TE-12 Priešdiplominė lekt. Vaida Railienė 2016-04-25 17.00 val. ĮI-12 Priešdiplominė doc. Dr. J.Martinkienė 2016-05-24 17.00 val. EI-12 Priešdiplominė...

Teisės krypties studijų programos vertinimas LTVK

Teisės krypties studijų programos vertinimas LTVK darbotvarkė...

PRAKTIKOS GYNIMAI

BI-14, EI-14, ĮI-14, PI-14, VI-14 gr. Grupė Praktikos vadovas Praktikos gynimo data BI-14 doc. K.Puleikienė 2016-04-19 17.30 val EI-14 PI-14 Lekt. B.Povilianskienė 2016-04-14 17.30 val VI-14 doc. J.Martinkienė 2016-04-25 17.00 val ĮI-14   Informacijos teirautis  tel.: 8 46 31 43 20 III  nuo 13.00 val. iki 16.00 val...

Teisės krypties studijų programos vertinimas LTVK

Teisės krypties studijų programos vertinimas LTVK darbotvarkė...

Mero padėkos organizatoriams

Pirmosios uostamiesčio studijų ir karjeros parodos „Klaipėda – studentų uostas. Studijų regata’16“ organizatoriai sulaukė Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko padėkų. Padėkas Lietuvos verslo kolegijos vardu atsiėmė Rinkodaros skyriaus vadovė Laura Savickienė ir Studijų skyriaus administratorius Modestas Vaikšnoras. Dėkojame LTVK kolektyvui ir studentams, prisidėjusiems prie renginio ,,Studijų regata”. Analogų iki šiol uostamiestyje neturėjusi studijų ir karjeros...

Vadybos katedros diplomantų dėmesiui

2016 m. balandžio  25  d.  iki 17.00 val. pristatyti diplominio darbo teorinę ir tyriamąją dalis į Vadybos katedrą, katedros vedėjai doc. dr. Jurgitai Martinkienei. Diplominio darbo dalys turi būti pasirašytos diplominio darbo vadovo. 2016 d. balandžio 28  d. 17.00 val. vyks diplominio darbo svartymas 303 a. studentų dalyvavimas būtinas...

Pasirašyta sutartis su JTS

Bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyriumi Gruodžio 1 d. Lietuvos verslo kolegijos direktorė prof. dr. Angelė Lileikienė ir Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyriaus pirmininkas Olegas Beriozovas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šios sutarties tikslas – stiprinti teisės studijų plėtrą, mažinti mokslo ir praktikos atotrūkį, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą rengiant mokslines ir praktines konferencijas, seminarus...

Bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos uostu

Kovo 30 d. Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Angelė Lileikienė ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Arvydas Vaitkus pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Tiek Uosto direkcijos, tiek Lietuvos verslo kolegijos vadovai sutaria, kad turi būti dedamos pastangos bei sudaromos sąlygos, kad kuo daugiau jaunimo liktų dirbti regione. Anot Lietuvos verslo kolegijos vadovės, būtinas kuo...

Teisės studijų programos kvalifikacinis egzaminas

Teisės studijų programos baigiamojo kvalifikacinio egzamino konsultacijų laikas...

Bendradarbiavimo sutartis su ECC

Kovo 24 d. Lietuvos verslo kolegijos direktorės pavaduotoja doc. dr. Rasa Grigolienė ir Europos vartotojų centro (ECC) direktorius Tomas Kybartas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Ši sutartis atveria plačias galimybes Lietuvos verslo kolegijos studentams atlikti praktiką, o motyvuotiems studentams – tęsti karjerą ECC.  Taip pat prasiplečia galimybės atlikti bendrus tiriamuosius tyrimus, gerinti  mokymo procesą ir specialistų parengimą, organizuoti...

PRAKTIKOS ĮVADINIAI INSTRUKTAŽAI

TII-13, BI-13, TE-13, RI-14, EI-13 gr. Grupė Instruktažo data Praktikos vadovė TII-13 2016-03-30 15.00 val Doc. dr. I.Rupšienė BI-13 2016-04-02 10.00 val. 304 a. Lekt. V.Eidininkienė TE-13 2016-03-17 17.00 val Lekt. R.Šliažienė RI-14 derinama Doc. dr. G.Avižonienė EI-13 2016-03-23 18.00 val Lekt. D.Viningienė...

Alumni diena LTVK 2016

Maloniai kviečiame LTVK absolventus 2016 m. Balandžio 21 d. (ketvirtadienį) 17.00 val. atvykti į popietę „Alumni diena 2016”, kuri vyks Lietuvos verslo kolegijos (Turgaus g. 21, Klaipėda) 303 a. Tradiciniu tapusio renginio tikslas – pasidalinti sukauptomis žiniomis bei profesine patirtimi, kartu su bendruomene kurti Kolegijos ir visuomenės gerovę. Mes Jūsų nuoširdžiai lauksime, ir visai nesvarbu...

Vadybos katedros konferencija

Kovo mėn. 15 d. kolegijoje vyko Vadybos katedros mini konferencija ,,Verslo praktinės rekomendacijos 2016″. Konferenciją organizavo Vadybos katedros vedėja doc. dr. Jurgita Martinkienė. Įkvepiančia verslo sėkme su studentais dalijosi Nesė Group ir Irish Pub įkūrėjas ir savininkas Kazys Paulikas. Jūrų verslo ypatumus ir galimybes pristatė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Rinkodaros skyriaus rinkų tyrimo...

Pasirašyta sutartis

Kovo 17 d.  Lietuvos verslo kolegija sulaukė svečių iš Latvijos – Stanislav Buka ir Kristina Jablonska iš Baltijos Tarptautinės Akademijos (BalticInternationalAcademy). Susitikimo metu aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės bei pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, atversianti galimybes studentų bei dėstytojų mainams, dalyvavimui tarptautinėse institucijų organizuojamose konferencijose...

Įvadinis praktikos susitikimas

Įvadinis susitikimas su praktikos vadove lekt. Renata Šliažiene vyks 2016-03-17 ketvirtadienį 17.00 val (auditoriją nurodys dėstytoja)...

Atvirų durų diena – Išbandyk studijas LTVK

Kviečiame į Atvirų durų dienos renginį ,,Išbandyk studijas LTVK”, kuris vyks 2016 m. balandžio 15 d., penktadienį, 12:00 val. Klaipėdoje ir Vilniuje. Ateik, išbandyk ir priimk geriausią sprendimą dėl savo ateities studijų! Renginio metu turėsite unikalią galimybę pamatyti ir išbandyti kolegijos modernias auditorijas ir mokymo bazę, susitikti su šauniais kolegijos studentais ir pagal Erasmus programą...

Praktikos registracija TII-13, BI-13, EI-13, TE-13, RI-14, RI-13 gr.

Informuojame, kad iki kovo 25 d. turite pateikti duomenis apie praktikos atlikimo vietą el. paštu [email protected] Ivadiniai susitikimai su praktikų vadovais planuojami nuo kovo 26 iki balandžio 1 d., sekite skelbimus svetainėje. Praktikos trukmė nuo 2016-04-04 iki 2016-05-13d. Būtini duomenys: Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas. Įmonės pavadinimas, įmonės...

Studentų dėmesiui, dėl socialinės stipendijos

Valstybinio studijų fondo direktorius pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino ir skelbia papildomą prašymų priėmimą per IS ,,PARAMA” nuo 2016 m. kovo 18 d. iki balandžio 4 d. socialinei stipendijai pavasario semestrą gauti. Galintis pretenduoti pildykite prašymus Valstybinio studijų fondo tinklapyje...

Įvadinis praktikos susitikimas

I-13 ir V-13 gr. įvadinis susitikimas su praktikos vadove doc. dr. J. Martinkiene vyks 2016-03-14 9.00 val...

Vadybos katedros mini konferencija

Kovo mėn. 15 d. 12.00 val. vyks Vadybos katedros mini konferencija ,,Verslo ir ekonomikos praktinės rekomendacijos 2016″ Konferencija vyks Lietuvos verslo kolegijos Konferencijų salėje (502 a.) Klaipėdoje, Turgaus g. 21. Kviečiame studentus ir dėstytojus aktyviai dalyvauti konferencijos darbe bei svarstyti ekonomikos ir verslo problemas. PROGRAMA 12:00 – 12:05   Sveikinimo žodis12:05 – 12:50   Organizacijos įvaizdis /...

Įteikti diplomai nuotolinių studijų studentams

Kovo 9 d. Lietuvos verslo kolegijoje jau trečią kartą buvo įteikti diplomai studentams, pasirinkusiems naują, pažangią ir šiuolaikišką studijų formą – nuotolines studijas. Šios studijos suteikė studentams, kurie gyvena Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, ar dėl kitų aplinkybių negalėję vykti į paskaitas Klaipėdoje, įgyti lietuvišką aukštojo mokslo diplomą. Prognozuojama, kad ateityje studijos persikels į virtualią mokymosi platformą...

Ekonomikos katedros diplomantų dėmesiui

Informuojame, kad 2016-03-16 nuo 10.30 val. iki 14 val. turite pristatyti diplominio darbo teorinę dalį Ekonomikos katedros vedėjai K. Puleikienei (atnešti į katedrą). Darbai bus priimami tik su vadovo parašu ant titulinio lapo. Pirmasis katedrinis gynimas vyks 2016-03-17 17 val...

LTVK dalyvavo „Studijų regatoje“

Kovo 4 dieną Kultūros fabrike vyko pirmoji studijų paroda „Klaipėda – studentų uostas. STUDIJŲ REGATA‘16“, kurios  tikslas – kviesti moksleivius mokytis, studijuoti, siekti karjeros ir kurti savo gyvenimą Klaipėdoje. Renginio metu moksleiviai gausiai rinkosi Lietuvos verslo kolegijos organizuotoje paskaitoje „Viešo kalbėjimo menas arba kaip gauti 10 per lietuvių kalbos įskaitą“ (lektorė doc. Raimonda Tamoševičienė)...

LTVK seminarai ,,Studijų regatoje"

LTVK kviečia mokytojus ir moksleivius dalyvauti kolegijos seminaruose renginyje “Studijų regata”, kuri vyks kovo 4 dieną Kultūros fabrike, adresu Bangų g. 5 A, Klaipėda. Loading…...

Pirmoji studijų paroda Klaipėdoje

Klaipėdos miesto savivaldybė drauge su aukštosiomis ir profesinėmis Klaipėdos mokyklomis susivienijo bendram renginiui „Klaipėda – studentų uostas. STUDIJŲ REGATA‘16“,  kurio tikslas – kviesti Vakarų Lietuvos moksleivius mokytis, studijuoti, siekti karjeros ir kurti savo gyvenimą Klaipėdoje. Renginys vyks 2016 m. kovo 4 dieną Kultūros fabrike. Renginio atidarymas – 11 val. Po atidarymo vyks atvira diskusija-pamoka „Kodėl...

LTVK – tik šiuolaikiškos ir perspektyvios studijos

Moderni ir inovatyvi Lietuvos verslo kolegija, rengianti į šiuolaikinę Lietuvos ir Europos darbo rinką orientuotus socialinių ir fizinių mokslų specialistus, jau pradėjo išankstinį studentų priėmimą. Jauki ir šiuolaikiška mokymosi atmosfera, inovatyvios mokymosi bazės, studentų mainų programos, puikiai išvystytas praktinis mokymas bei realios įsidarbinimo galimybės dar studijų metu – visa tai kuria itin patrauklią atmosferą studijoms...

Bendradarbiavimo sutartis su UAB Vlantana

Vasario 18 d. Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Angelė Lileikienė ir UAB Vlantana direktorius Antanas Stončius pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutarties pasirašyme dalyvavo Lietuvos verslo kolegijos Vadybos katedros vedėja doc. dr. Jurgita Martinkienė ir UAB Vlantana personalo vadovė Asta Budrienė. Ši sutartis atveria plačias galimybes Lietuvos verslo kolegijos studentams atlikti praktiką, o motyvuotiems studentams –...

Jurgitos Martinkienės padėka aukojusiems

Jurgita Martinkienė nuoširdžiai dėkoja visiems,  prisidėjusiems prie paramos įsigyjant biologinius vaistus. Suma vaistams yra surinkta ir Jurgitai jau suleista pirma injekcija. Jurgita Martinkienė nuoširdžiai dėkoja savo artimiesiems, bendradarbiams, dukros ir sūnaus klasiokų tėvams, draugams, pažįstamiems, klasiokėms, studentams, absolventams, tarybos nariams, nepažįstamiems,  visiems geros valios žmonėms  prisidėjusiems prie paramos. Pasidalinkite šia informacija, kad Jurgitos padėka pasiektų...

LTVK direktorė – Metų Klaipėdietės rinkimuose

Lietuvos verslo kolegijos direktorė Doc. Dr. Angelė Lileikienė nominuota į Metų Klaipėdietės 2016 rinkimus. Direktorė nominuota už pilietiškumą, pažabojant kyšininkavimą švietimo įstaigose ir drąsą, atskleidžiant bei naikinant įsisenėjusias piktžaiszdes aukštosiose mokyklose. Palaikykime savo balsais! Balsuoti galima iki vasario 9 d. http://klaipeda.diena.lt/metu-klaipediete/angele-lileikiene/...

LTVK paskaitos moksleiviams

Lietuvos verslo kolegija Klaipėdoje kviečia 12 ir 11 klasių moksleivius 2016 m. vasario 22-26 d. tapti studentais ir sudalyvauti įdomiose paskaitose. Net 8 nemokamos paskaitos! Dalyviams išduodami pažymėjimai, kurie suteikia papildomų balų stojant į LTVK. 1 susitikimas +0,1 balo! Jūsų laukia net 8 įdomios paskaitos: Ekskursijų rengimas │ Vasario 22 d. 10 val. Organizacijos įvaizdis...

Atmintis gyva, nes liudija

Lietuvos verslo kolegija trečiadienio rytą prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir uždegė žvakutes Laisvės gynėjams atminti...

Studijuok ten, kur esi!

Jeigu Jūs neturite galimybės lankytis paskaitose, gyvenate užsienyje, intensyviai dirbate, tuomet studijuokite nuotoliniu būdu. Studijų pradžia 2016 m. vasario mėn. Renkama nauja studentų grupė Studijuok ten, kur esi! Rinkis nuotolines studijas!Renkama nauja studentų grupėArtimiausia studijų pradžia 2016 m. vasario mėn. Dėmesio! Renkama nauja studentų grupė į nuotolines studijas! Studijų pradžia 2016 m. vasario mėn.Klausimai? Norite...

Susitikime parodoje Kaune

Kviečiame moksleivius ir jų tėvelius, mokytojus ir visus, kurie domisi studijomis LTVK Lietuvos verslo kolegijoje Vilniuje ir Klaipėdoje apsilankyti tradicinėje „Aukštųjų mokyklų mugėje“, kuri vyks sausio 29 d. Kaune. Studijų paroda vyks ASU paviljone nr. 2, Universiteto g. 10B (Akademija, Kauno r.), penktadienį, 10:00 – 17:00 val. LTVK dėstytojai, studentai, administracijos ir studijų skyriaus darbuotojai...

LTVK – aukštos pozicijos reitinguose

2015 m. gruodžio mėn. žurnalas REITINGAI pristatė skirtingų švietimo ir aukštojo mokslo institucijų vertinimus. Lietuvos verslo kolegijoje vykdomoms studijų programoms suteikti aukšti įvertinimai 2015 m. krypčių reitinge tarp kolegijų. Ekonomika – 2 vietaVadyba –  3 vietaInformatika –  3 vietaTeisė – 6 vietaTurizmas ir poilsis –  8 vietaApskaita – 11 vieta...

Gražių švenčių!

Sveikiname visus su Naujais 2016 metais! Linkime geriausių pasiekimų studijose! Lietuvos verslo kolegijos kolektyvas...

Gruodžio 13 d. PASITIKIME KALĖDAS BĖGDAMI!

Lietuvos verslo kolegija ir Maltiečiai organizuoja Gerosios žvaigždės bėgimą – padovanok senjorams Kalėdas! Pasitikime Kalėdas bėgdami! 2015 m. gruodžio 13 d. 13 val. Daugiau informacijos www.ltvk.lt/renginiai...

Kolegijoje vyko „LTVK Karjeros savaitė“

Lapkričio 16-27 d. kolegijoje vyko renginiai „LTVK karjeros savaitė 2015“. Renginio metu moksleiviai susitiko su 13 savo srities profesionalų ir iš arčiau susipažinto su jų darbu. Lietuvos verslo kolegija (LTVK) jungėsi prie „Kam to reikia“ iniciatyvos Klaipėdoje ir pakvietė 11-12 klasių gimnazistus bei paskutinio kurso profesinių mokyklų moksleivius dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamoje...

Svečiavosi Klaipėdos Aitvaro gimnazistai

Lapkričio 27 d. kolegijoje lankėsi Klaipėdos Aitvaro gimnazijos 2-4 klasių gimnazistai su mokytoja Natalja Kaupiene. Apie puikias studijų galimybes Lietuvos verslo kolegijoje moksleiviams pristatė Ana Dobrinevskaja, kolegijos Statybos verslo vadybos studijų programos studentė, Klaipėdos Aitvaro gimnazijos absolventė. Vadybos katedros vedėja doc. dr. Jurgita Martinkienė pristatė unikalias galimybes, pasirinkus studijoms šias studijų programas: Pardavimų logistikos vadyba...

LTVK karjeros savaitė 2015

Kviečiame moksleivius dalyvauti LTVK karjeros savaitėje, kuri vyks 2015 m. lapkričio 16-27 d. Lietuvos verslo kolegijoje, Klaipėdoje. Moksleiviai galės susitikti su įvairių sričių specialistais ir susipažinti iš arčiau su įvairių profesionalų darbu. Moksleivi, šiandien tu stovi karjeros pasirinkimo kryžkelėje. Suprantame, kad sprendimas nelengvas, o kartu ir nulemiantis gyvenimo kelią. Turbūt nelengva įsivaizduoti, kokias užduotis turi...

LTVK studentės lankėsi teisme

Klaipėdos apygardos administracinis teismas (KLAAT) 2015 m. spalio 23 d. organizavo renginį, skirtą Konstitucijos dienai paminėti, į kurį buvo kviečiami Lietuvos verslo kolegijos teisės studijų programos I ir II kurso studentai. Pirmos dalies metu teismo posėdžių salėje rodant skaidres studentėms apibūdinta kas yra teismas, kokios teismuose nagrinėjamos bylos. Studentės supažindintos su teismų sistema – papasakota...

Klaipėdoje – mokslo ir verslo dialogas

Šį savaitgalį Klaipėdoje vyko Lietuvos verslo kolegijos (LTVK) organizuota XI Tarptautinė mokslinė metodinė-praktinė konferencija “Darni regiono plėtra: Ekonomikos, Vadybos ir Technologijų galimybės 2015“. NavickoFotografija029.JPG NavickoFotografija067.JPG NavickoFotografija011.JPG Vienuoliktus metus kolegijos organizuojamoje tradicinėje konferencijoje pranešimus pristatė, dalyvavo naudingose diskusijose ir dalinosi patirtimi net 47 mokslo ir verslo atstovai iš 7 šalių: Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos, Vengrijos, Latvijos, Gruzijos...

Studentai dalyvavo jaunimo fiestoje

Lietuvos verslo kolegijos Turizmo ir pramogų verslo industrijų pirmo – trečio kurso studentės dalyvavo renginyje „Proto, energijos ir veržlumo fiesta 2015“, kuri vyko spalio 9 d., Klaipėdos kultūros fabrike. Renginio metu studentės moksleiviams pristatė studijų ir studentavimo išskirtines galimybes Lietuvos verslo kolegijoje. Moksleiviai, būsimieji studentai, turėjo išskirtinę galimybę įsiamžinti  pasipuošę mantijomis. Renginio metu nuotraukose buvo...

Studentai sveikino Švedijos karalių

Savaitgalį Klaipėdoje viešėjo Švedijos Karalius Karlas XVI Gustavas su Karaliene Silvija ir LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Garbingi pietūs su karališkąja šeima vyko Klaipėdos miesto simbolyje – buriniame laive „Meridianas“, esančiame netoli Lietuvos verslo kolegijos. Lietuvos verslo kolegijos studentai nepraleido šios istorinės ir įsimintinos akimirkos pasveikinti karališkąją šeimą ir LR Prezidentę, viešinčius uostamiestyje. Peržiūrėti video Informaciją...

11-oji Tarptautinė mokslinė-metodinė konferencija

Lietuvos verslo kolegija organizuoja 11-tą Tarptautinę mokslinę – metodinę konferenciją Darni regiono plėtra: Ekonomikos, Vadybos ir Technologijų galimybės 2015, kuri vyks 2015 m. spalio 23-24 d. 10 val., Kultūros fabrike, Bangų g. 5A, Klaipėda. Daugiau informacijos...

Studijuok ten, kur esi!

Jeigu Jūs neturite galimybės lankytis paskaitose, gyvenate užsienyje, intensyviai dirbate, tuomet studijuokite nuotoliniu būdu. Renkama nauja studentų grupė. Studijų pradžia 2016 m. sausio mėn. Norite studijuoti? Susisiekite su mumis el.p. [email protected] arba tel. +370 46 311099 Kam skirtos nuotolinės studijos Jeigu Jūs neturite galimybės lankytis paskaitose, gyvenate užsienyje, intensyviai dirbate, tuomet šios studijos skirtos būtent...

TIME TO MOVE renginys rugsėjo 29 d. Lietuvos verslo kolegjoje

Ieškai tarptautinių studijų ar savanoriškos veiklos galimybių? Norėtumei dirbti ir atlikti praktiką užsienio įmonėje? O gal domiesi kitomis tarptautinėmis galimybėmis? Tuomet išplėsk akis ir ausis: 2015 m. rugsėjo 29 d. ateik į „Time to Move“ renginį, kuriame galėsi rasti ne tik atsakymus į rūpimus klausimus, tačiau ir susipažinti su Europos savanorių tarnybą išbandžiusiu savanoriu bei...

Studijų startas LTVK studentams

Rugsėjo 2-4 d. kolegijoje vyks studijų įvadinės savaitės renginiai, skirti naujai priimtiems nuolatinių studijų studentams ir ne tik. Renginiai privalomi naujai priimtiems nuolatinių studijų studentams. Taip pat kviečiame renginiuose dalyvauti ir naujai priimtus ištęstinių, nuotolinių studijų bei aukštesnių kursų studentus. PROGRAMA KlaipėdojeLietuvos verslo kolegija, Turgaus g. 21 Rugsėjo 2 d., trečiadienis / SUSIPAŽINIMO DIENA 13-14...

Rugsėjo 1 d. šventiniai renginiai LTVK

Kviečiame Lietuvos verslo kolegijos studentus ir bendruomenę švęsti studijų pradžią Rugsėjo 1 d. 17.00 val. Klaipėdoje. Švęskime studijų pradžią Klaipėdoje!Lietuvos verslo kolegija, Turgaus g. 21 16.00 val.Neformali diskusija su socialiniais partneriais ir dėstytojais.(Lietuvos verslo kolegija, Turgaus g. 21, 303 aud.)17.00 val.Oficialus mokslo metų pradžios šventės atidarymas.(Lietuvos verslo kolegija, Turgaus g. 21, 502 konferencijų salė)18.00 val...

Tęsiamas priėmimas į studijas!

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) tiesiogiai priima prašymus dėl studijų į valstybės nefinansuojamas vietas! Ar bus priimtas į studijas, atsakymą stojantysis gauna tą pačią dieną. Viskas paprasta ir jokio streso. Atvykstant pasirašyti studijų sutarties su savimi turėti: •    Galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą;•    asmens fotonuotrauką 3X4;•    brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitą vidurinį...

Sutarčių su stojančiai​siais pasirašyma​s

Stojantieji, kurie gavo pakvietimus per LAMAbpo papildomą priėmimą studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje, privalo atvykti į kolegiją pasirašyti studijų sutarties šių metų rugpjūčio 13-14 d. nuo 9 iki 17 val., pietų pertrauka 12-13 val. Studijų sutarčių pasirašymo data ir laikas Klaipėdoje ir Vilniuje:•    rugpjūčio 13 d. (ketvirtadienį) 9 – 17 val. (pietų pertrauka 12-13 val.)•    rugpjūčio...

Sutarčių su stojančiai​siais pasirašyma​s

Stojantieji, kurie gavo pakvietimus per LAMAbpo pagrindinio priėmimo antrą etapą studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje, privalo atvykti į kolegiją pasirašyti studijų sutarties šių metų rugpjūčio 4–6 d. nuo 9 iki 17 val., pietų pertrauka 12-13 val. Studijų sutarčių pasirašymo data ir laikas Klaipėdoje ir Vilniuje:•    rugpjūčio 4 d. (antradienį) 9 – 17 val. (pietų pertrauka 12-13...

Bendrasis priėmimas LAMAbpo II etapas

Kviečiame stojančiuosius, kurie per I-ą etapą LAMA BPO nesulaukė kvietimo studijuoti ir tiems, kurie nepriėmė jokio kvietimo, liepos 29–31 d. pildyti II-o etapo priėmimo prašymus ir pretenduoti į studijas Lietuvos verslo kolegijoje. Antro pagrindinio priėmimo metu stojantieji gali keisti savo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą. Įrašyti naujų studijų programų arba keisti finansavimo pobūdžio negalima. Antrajame pagrindinio...

Sutarčių su stojančiaisiais pasirašymas

Stojantieji, kurie gavo pakvietimus per LAMAbpo pagrindinio priėmimo pirmą etapą studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje, privalo atvykti į kolegiją pasirašyti studijų sutarties šių metų liepos 24 – 28 d. nuo 9 iki 17 val. (išskyrus 26 d.), pietų pertrauka 12-13 val. Studijų sutarčių pasirašymo data ir laikas Klaipėdoje ir Vilniuje:•    liepos 24 d. (penktadienį) 9 –...

Diplomų įteikimo šventė

Birželio 20 d. Lietuvos verslo kolegijos absolventai, jų artimieji, ir dėstytojai rinkosi į iškilmingą Lietuvos verslo kolegijos diplomų įteikimo šventę, kuri vyko Kultūros fabrike. Lietuvos verslo kolegijos profesinio bakalauro diplomai buvo įteikti daugiau kaip šimtui absolventų – Ekonomikos, Buhalterinės apskaitos, Teisės, Įstaigų ir įmonių administravimo, Verslo procesų vadybos, Pardavimų logistikos vadybos, Statybos verslo vadybos, Rekreacijos...

Tiesioginis priėmimas į studijas!

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) tiesiogiai priima prašymus dėl studijų į valstybės nefinansuojamas vietas! Ar bus priimtas į studijas, atsakymą stojantysis gauna tą pačią dieną. Viskas paprasta ir jokio streso. Priėmimo į studijas dokumentus susitvarkykite, kada jums patogu. Prašymus studijuoti į mokamas studijų vietas galite teikti, atvykus į Lietuvos verslo kolegijos Priėmimo skyrius, arba pateikti internetu...

Bendrasis priėmimas LAMAbpo

Birželio 1 d. prasidėjo bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas (LAMAbpo). Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje prašymą gali pildyti ir www.lamabpo.lt sistemoje iki liepos 18 d. 15 val. Lietuvos verslo kolegija (LTVK) šiais metais stojantiesiems siūlo šias studijų programas Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose:Verslo ir vadybos studijos: NAUJA Pardavimų logistikos vadyba – Verslo procesų vadyba –...

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams

Išskirtinis Lietuvos verslo kolegijos pasiūlymas – valstybės parama studijoms išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams. Studijuokite NEMOKAMAI*Užsienio institucijose  išsilavinimą įgiję išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai gali gauti valstybės stipendiją studijoms Lietuvos verslo kolegijoje (LTVK). * Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams, kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų...

Diplomų įteikimo šventė Klaipėdoje

Maloniai kviečiame visus dalyvauti diplomų įteikimo šventėje, kuri vyks birželio mėn. 20 d., šeštadienį, 11:00 ir 13:00 val. Kultūros fabrike (Bangų g. 5A, Klaipėda), Daugiafunkcinėje salėje B (II a.) 11.00 val. diplomai įteikiami Verslo procesų vadybos, Įstaigų ir įmonių administravimo, Pardavimų logistikos vadybos, Statybos verslo vadybos absolventams. 13.00 val. diplomai įteikiami Turizmo ir pramogų verslo...

Seminaras "Buhalterio profesija šiandien"

Gegužės 19 d. Lietuvos verslo kolegijoje vyko seminaras tema “Buhalterio profesija ir situacija šiandieninėje darbo rinkoje”. Seminaro metu pranešimą skaitė Lietuvos apskaitos įmonių asociacijos (LAIA) prezidentas Sigitas Babarskas, kuris pristatė buhalterio-profesionalo galimybes šiandieninėje darbo rinkoje. LAIA direktorius Vytautas Vilys supažindino su Lietuvos apskaitos įmonių asociacijos veikla. Norvegiško kapitalo apskaitos įmonės Nordic Accounting Group partnerės Julija...

LTVK Sporto šventė 2015

Gegužės 13 d. kolegijos studentai iš Klaipėdos ir Vilniaus, dėstytojai ir Erasmus studentai rinkosi Klaipėdoje, II-oje Melnragėje į sporto šventę. Studentai rungtyniavo tinklinio, futbolo, virvės traukimo ir giros metimo rungtyse. Geriausios studentų komandos buvo gausiai apdovanotos. Lietuvos verslo kolegija – sportiška aukštoji mokykla! _MG_3810.JPG IMG_3670.JPG IMG_3710.JPG...

Kviečiame į seminarą "Buhalterio profesija ir situacija šiandien"

Lietuvos verslo kolegija kviečia dalyvauti Lietuvos apskaitos įmonių asociacijos seminare “Buhalterio profesija ir situacija šiandieninėje darbo rinkoje”, kuris vyks gegužės 19 d. 10 val. Seminaras vyks Lietuvos verslo kolegijoje, Konferencijų salėje (5 aukštas)Turgaus g. 21, Klaipėda...

LTVK puikiai pasirodė varžybose

Kolegija kartu su dar 64 įmonėmis Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje dalyvauja Impuls projekte Mink į sveikatą. Praėjusią savaitę kolegijoje buvo įrengtas stacionarus kardio dviratis. Džiaugiamės, nes LTVK numynė daugiausiai – 1522 km! Projektas vyksta jau antra savaitė, ir LTVK išlaiko antrą vietą pagal daugiausiai numintus kilometrus. Projektas vyks iki birželio 12 d., ir kiekviename mieste...

LTVK akcijoje DAROM 2015

Lietuvos verslo kolegijos studentai ir administracija balandžio 24 d. dalyvavo akcijoje DAROM 2015, kurios metu buvo renkamos šiukšlės Jono kalnelio ir šalia esančioje teritorijoje...

Stipendijos studijoms Italijoje

Valstybinės stipendijos studijoms. Italų kalbos ir kultūros kursams Italijos Respublikoje 2015–2016 m. m. KONKURSE GALI DALYVAUTI: –     Studentai;-     Dėstytojai. SKIRIAMAS FINANSAVIMAS: skiriamos trijų, šešių ar devynių mėnesiųstipendijos; apmokamos kelionės į studijų vietą ir atgal išlaidos; apmokamas studijų mokestis. ITALŲ KALBOS MOKĖJIMAS YRA BŪTINAS DAUGIAU INFORMACIJOS: Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje www.smpf.lt → Naujienos→ Valstybinės...

Konferencija Akademinio jaunimo siekiai

2015 m. balandžio 22 d.11.00 val. Kolegijoje vyks AKADEMINIO JAUNIMO SIEKIAI: Ekonomikos, Vadybos ir Technologijų įžvalgos 2015. Kviečiame visus studentus ir dėstytojus atvykti į konferenciją. Daugiau informacijos...

Tapk studentu vienai dienai 2015

Balandžio 17 d., penktadienį, 12:00 val. kviečiame į Atvirų durų dienos renginį Tapk studentu vienai dienai. Renginys vyks Klaipėdoje, Vilniuje ir Šiauliuose. Ateik, pamatyk ir priimk geriausią sprendimą dėl savo ateities studijų! Tapę Lietuvos verslo kolegijos (LTVK) studentais vienai dienai, turėsite unikalią galimybę pamatyti ir išbandyti kolegijos modernias auditorijas ir mokymo bazę, susitikti su šauniais...

Įteikti pirmieji diplomai nuotolinių studijų studentams

2015 m. kovo 13 d. Lietuvos verslo kolegijoje buvo įteikti pirmieji diplomai studentams, pasirinkusiems naują, pažangią ir šiuolaikišką studijų formą – nuotolines studijas. Šios studijos suteikė studentams, kurie gyvena Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Airijoje, ar dėl kitų aplinkybių negalėję vykti į paskaitas Klaipėdoje, įgyti lietuvišką aukštojo mokslo diplomą. Prognozuojama, kad ateityje studijos persikels į virtualią mokymosi...

VALSTYBINĖS STIPENDIJOS dalinėms studijoms ir mokslinėms stažuotėms

VALSTYBINĖS STIPENDIJOSdalinėms studijoms ir mokslinėms stažuotėms LATVIJOS RESPUBLIKOJE2015–2016 M. M...

Vasario 9d. 10h 303a. atvyksta įdarbinimo agentūra, kuri vykdo praktikas Graikijoje ir Rodos salose.

Vasario 9d. 10h 303a. Daugiau informacijos: APPLICATION.docx...

Maloniai Kviečiame Kolegijos akademinę bendruomenę dalyvauti kasmetinėje Lietuvos verslo kolegijos Kokybės dienoje

Kada: 2015 m. Sausio 30 d., penktadienį, 10:00 val.Kur: Lietuvos verslo kolegija, 502 a., Turgaus g. 21, Klaipėda   KOKYBĖS DIENA Maloniai Kviečiame Kolegijos akademinę bendruomenę dalyvauti kasmetinėje Lietuvos verslo kolegijos Kokybės dienoje Kada: 2015 m. Sausio 30 d., penktadienį, 10:00 val. Kur: Lietuvos verslo kolegija, 502 a., Turgaus g. 21, Klaipėda...

LTVK studentai – renginyje Game Jam

Lietuvos verslo kolegijos Taikomosios informatikos studentai dalyvavo renginyje „GAME JAM“ – pirmą kartą Klaipėdoje organizuotame renginyje jaunimui, kuris domisi programavimu, elektroniniu dizainu, užsiima žaidimų kūrimu...

Studijuok ten, kur esi!

Jeigu Jūs neturite galimybės lankytis paskaitose, gyvenate užsienyje, intensyviai dirbate, tuomet studijuokite nuotoliniu būdu. Studijų pradžia 2015 m. kovo mėn. Renkama nauja studentų grupė   Studijuok ten, kur esi! Rinkis nuotolines studijas!Renkama nauja studentų grupėStudijų pradžia 2015 m. kovo mėn. Dėmesio! Renkama nauja studentų grupė į nuotolines studijas! Studijų pradžia 2015 m. kovo mėn.Klausimai? Norite...

Studijuokite nemokamai LTVK!

Pasinaudokite puikia galimybe! Studentai, įstoję 2015 m. į aukštąją mokyklą gali pretenduoti gauti studijų stipendiją. Šiais metais koleginėse studijose skirta viso 141 studijų stipendija, iš jų 77 – socialiniams mokslams, 8 – fiziniams mokslams. Studentui, kuriam skiriama studijų stipendija*, už studijas moka valstybinis studijų fondas. Susidomėjote NEMOKAMOMIS studijomis LTVK / Lietuvos verslo kolegijoje? Stojantieji, pageidaujantys...

Susitikime parodose Kaune ir Vilniuje

Kviečiame moksleivius ir jų tėvelius, mokytojus ir visus, kurie domisi studijomis LTVK Lietuvos verslo kolegijoje Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose, atvykti į parodas Kaune ir Vilniuje. LTVK dėstytojai, studentai, administracijos ir studijų skyriaus darbuotojai patars ir konsultuos, kokią studijų programą pasirinkti, kaip pasirengti studijoms, kokios perspektyvos ir žinoma, kas tai studentiškas gyvenimas . Tai puiki vieta...

VALSTYBINĖS STIPENDIJOS Dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms

VALSTYBINĖS STIPENDIJOSDalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms BALTARUSIJOJE2015–2016 M. M. VALSTYBINĖS STIPENDIJOS Dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms  BALTARUSIJOJE 2015–2016 M. M. KONKURSE GALI DALYVAUTI: 1-10 mėn. dalinėms studijoms:Lietuvos mokslo ir studijų institucijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio kaip II kurso), magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai. 1-10 mėn. mokslinėms stažuotėms:Lietuvos mokslo ir studijų institucijų...

Studentų dovana vaikams

Lietuvos verslo kolegijos studentai kaip ir kiekvienais metais, artėjant gražiausioms šventėms, paruošė nuostabų pasirodymą vaikams iš Klaipėdos vaikų globos namų ,,Smiltelė”. Lietuvos verslo kolegijos studentai paruošė vaikams vaidinimą “Seku seku pasaką” su mistiniais herojais, vaikams teko kartu su personažais žaisti ir vaidinti, o atvykęs Kalėdų senelis vaikus apdovanojo didžiuliu tortu ir saldumynais. Kolegijoje besimokantys Erasmus...

Kolegija dalyvavo “Pyragų šventėje”

Gruodžio 13-ąją, neišsigandę didžiulio vėjo ir žvarbos, Lietuvos verslo kolegija kartu su Klaipėdos aukštųjų mokyklų vadovais dalyvavo saldžioje Pyragų šventėje. Šalia pagrindinės uostamiesčio kalėdinės žaliaskarės vykusios šventinės labdaros mugės dalyviai iš viso galėjo paragauti daugiau nei 10 skirtingų pyragų rūšių, kuriuos iškepė Klaipėdos rajono gyventojai. Skanėstus miestiečiai galėjo įsigyti už simbolinį vieną gerumo litą. Žinia...

Kolegijos dovana miestui – Kalėdinis bėgimas

Šimtai Kalėdų Senelio aprangos atributais pasipuošusių bei sportiškų ar sportui prijaučiančių miestelėnų sekmadienį užplūdo Klaipėdos senamiesčio gatves. Visi jie dalyvavo Lietuvos verslo kolegijos organizuojamame labdaringame šventiniame bėgime „Padovanok senjorams Kalėdas“. Šiais metais bėgikai galėjo pasirinkti vieną iš dviejų trasų – 1,5 km arba 10 km ilgio. Bėgikai startavo nuo Lietuvos verslo kolegijos Turgaus gatvėje. Iš...

Linkime laimingų švenčių!

Mielieji, telydi Jus įkvėpimas, neatrastos idėjos ir naujos galimybės. Sėkmės ateinančiais 2015 metais! Laimingų švenčių Lietuvos verslo kolegijos bendruomenės vardu Jums linki direktorė Doc. dr. Angelė Lileikienė. Let the inspiration, undiscovered ideas and new opportunities accompany you in the coming year. All the best of luck in 2015! Lithuania Business University of Applied Sciences community...

LTVK – aukštos pozicijos reitinguose

2014 m. gruodžio 3 d. žurnalas REITINGAI pristatė skirtingų švietimo ir aukštojo mokslo institucijų vertinimus. Lietuvos verslo kolegijoje vykdomoms studijų programoms suteikti aukšti įvertinimai 2015 m. krypčių reitinge tarp kolegijų Informatika – 2 vietaTurizmas ir poilsis – 2 vietaEkonomika – 3 vietaTeisė – 4 vietaVadyba – 6 vietaApskaita – 8 vietaLietuvos verslo kolegijos ekonomikos studijų...

Pasitikime Kalėdas bėgdami 2014-12-14

Visus klaipėdiečius ir miesto svečius Lietuvos verslo kolegija kviečia į šventinį-labdaringą bėgimą, kurio metu visos surinktos lėšos bus skirtos Maltiečiams. Suburkime spalvotą ir kalėdinį bėgimą – pasipuoškime kalėdine kepuraite, pirštinaitėmis, senelio barzdele ar kitokiu  šventiniu akcentu. Registruokitės bėgimui jau dabar! Jūsų lauks Kalėdų senelis, šventiška muzika, karšta arbata, šventiškiausio ir originaliausio bėgiko aprangos nominacija bei rėmėjų...

Renginys moksleiviams "Jaunimo verslo plėtra" lapkričio 27 d.

Lietuvos verslo kolegija kartu su Europos Sąjunga vykdo projektą “Verslumo skatinimas Lietuvos regionuose”ir kviečia moksleivius į paskutinį ir apibendrinantį seminarą „Jaunimo verslo plėtra “, lektorė R.Tamoševičienė. Kada: Lapkričio mėn. 27 d., ketvirtadienį, 11.00 val.Kur: Lietuvos verslo kolegija, Turgaus g. 21, Klaipėda.Renginio programa:Verslumas – asmenybės raidos ir ekonominio augimo ir priemonė.Vertybės versle. Verslas įkurtas. Dirbti, plėsti...

Tarptautinė studentų diena kolegijoje

Tarptautinės studentų dienos renginys Lietuvos verslo kolegijos studentams vyks pirmadienį, lapkričio 17 d., 14:30 val. 502 auditorijoje. Jūsų lauks staigmenos!...

LTVK studentai Profadienyje

Šių metų spalio 30 d. daugiau nei 120 studentų susitiko su verslo praktikais netradiciniame verslumo renginyje PROFADIENIS. AB bankas SEB, draudimo bendrovė Seesam, DHL Lietuva, Western Union, suteikė galimybę dalyviams išbandyti verslumą įveikiant praktikų pateiktas užduotis. Atvejo analizės bei komandinės užduotys nagrinėjo kiekvienos įmonės valdymui būtinus procesus  – finansų, pardavimų bei vadovavimo. Programai inovatyvumo suteikė...

Paskaita-diskusija „E-verslo galimybės“ su Donatu Bartkumi

Lietuvos verslo kolegija kviečia kompiuterinių studijų ir besidominčius informacinėmis technologijomis studentus ir moksleivius į paskaitą-diskusiją „E-verslo galimybės“ spalio mėn. 23 d., šį ketvirtadienį, 12.00 val. Pranešėjas Donatas BartkusADME sistemos bendrasavininkas,Įmonė ADME sistemos teikia šias paslaugas: Interneto svetainių kūrimas, Turnio valdymo sistemų diegimas, Elektroninių parduotuvių kūrimas, Elektroninių atsiskaitymų diegimas, SEO – Optimizavimas paieškos sistemoms, Verlso valdymo...

Kolegijoje viešėjo svečiai iš Turkijos

Spalio 15 d. kolegijoje viešėjo svečiai iš Selcuk universiteto, Konya, Turkijos. Susitikime su Lietuvos verslo kolegijos direktore doc. dr. Angele Lileikiene ir administracijos nariais dalyvavo Selcuk universiteto Rektorius prof. Hakki Gokbel, prorektorius prof. dr. Mehmet Musa Ozcan, Erasmus koordinatorius doc. dr. Fuat Boyacioglu. Susitikimo metu buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo ir studentų mainų pagal Erasmus +...

Priėmimas į studijas vyksta ištisus metus

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) tiesiogiai priima prašymus dėl studijų į valstybės nefinansuojamas vietas 365 dienas per metus, 24/7! Priėmimo į studijas dokumentus susitvarkykite, kada jums patogu, nelaukite vasaros ar bendrojo priėmimo. Prašymus studijuoti į mokamas studijų vietas galite teikti, atvykus į Lietuvos verslo kolegijos Priėmimo skyrius, arba pateikti internetu, užpildžius registracijos formą Daugiau informacijos apie...

Profadienis – verslių LTVK studentų atranka

Studente, ar esi verslus, išradingas ir komunikabilus? Į šį klausimą sau atsakyti galėsi besiruošdamas dalyvauti ir dalyvaudamas „Profadienyje“. „Profadienis“ – kas tai? Viešoji įstaiga „Profat“ kartu su partneriais – SEB banku, įmonėmis „DHL Lietuva“, „Western Union“, „Seesam Lietuva“ – siekdami ugdyti studentų verslumą spalio 30 dieną Vilniuje organizuoja verslo profesionalų ir studentų susitikimą – „Profadienį“...

Kolegijoje viešėjo svečiai iš seimo

Spalio 3 d. kolegijoje viešėjo svečiai, Seimo Socialdemokratų frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė ir LSDP Klaipėdos miesto skyriaus pirmininkė Lilija Petraitienė. Narės pasveikino Lietuvos verslo kolegijos bendruomenę su Tarptautine mokytojų diena ir įteikė LR konstituciją, sveikinimo raštą ir šakotį...

Sveikiname!

Brangūs mokytojai, dėstytojai, kolegos, sveikiname Jus su Tarptautine mokytojų diena! Linkime sėkmės, stiprybės, kantrybės ir supratingumo,Kartu tobulėkime, mokykime ir kurkime ateities Lietuvą! Lietuvos verslo kolegijos bendruomenės varduDoc. Dr. Angelė Lileikienė...

Kolegijoje vyko susitikimas su A.Mamontovu

Rugsėjo 29 d. Lietuvos verslo kolegijoje įvyko Jaunimo linijos ir Andriaus Mamontovo organizuotas renginys “Nebijok kalbėti”. Susitikime dalyvavo virš 100 klausytojų, tai Jaunimo linijos savanoriai, Lietuvos verslo kolegijos studentai, moksleiviai ir miestiečiai. Akimirkas iš renginio rasite Lietuvos verslo kolegijos Facebook puslapyje DSC_0830.JPG DSC_0870.JPG DSC_0909.JPG...

Sveikiname studentą Vilhelmą Simėną

Sveikiname Vilhelmą Simėną, Lietuvos verslo kolegijos Studentų sąjungos prezidentą, tapus Klaipėdos miesto akademinių reikalų tarybos Klaipėdos aukštųjų mokyklų studentų atstovu. 2014 m. rugsėjo mėn. 18 d. Klaipėdos miesto savivaldybės rotušėje susirinko Klaipėdos miesto aukštųjų mokyklų – Lietuvos verslo kolegijos, Klaipėdos universiteto, LCC universiteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos ir Socialinių mokslų kolegijos atstovai. Viešo balsavimo metu Klaipėdos...

Susitikimas su Andriumi Mamontovu

Kviečiame į susitikimą su Andriumi Mamontovu, kuris įvyks Lietuvos verslo kolegijoje rugsėjo 29 d. 15 val. “Jaunimo linija” ir Andrius Mamontovas tęsia renginių ciklą po Lietuvą: nebijok kalbėti. Susitikimas vyks Klaipėdoje rugsėjo 29 d., pirmadienį, 15:00 val.Lietuvos verslo kolegijoje, Turgaus g. 21, 502 auditorijoje. Renginys nemokamas. Renginio plakatas Jei planuojate dalyvauti renginyje, prašome spausti “join...

Rugsėjo 1-osios šventės akimirkos

Lietuvos verslo kolegijos (LTVK) studentai naujuosius mokslo metus pasitiko šventiniais renginiais ir tradicinėmis iškilmėmis. Susirinkusius į iškilmingą renginį sveikino kolegijos direktorė doc. dr. Angelė Lileikienė ir naujų mokslo metų proga visiems linkėjo kūrybiškumo, įkvėpimo ir sėkmingų studijų metų. Gražius ir prasmingus pasveikinimus linkėjo katedrų vedėjos, dėstytojai, studentų sąjungos atstovai.Pasibaigus oficialiai šventei, gausus studentų būrys, pasipuošęs...

Aktuali informacija naujai priimtiems studentams

Sveikiname tapus LTVK bendruomenės nariais! Visą aktualią informaciją, susijusią su studijomis sek čia Tapus studentu, turbūt kyla daug klausimų, kokiu grafiku vyks paskaitos, ar gausiu bendrabutį, kada bus rugsėjo 1-osios šventė, kaip mokėti už studijas, ar reikia papildomai tvarkyti dokumentus, jei gavau studijų stipendiją, į visus šiuos ir kitus klausimus atsakymus rasi skiltyje “Studentams” -“Aktuali...

Konkursas laisvoms darbo vietoms užimti

Lietuvos verslo kolegija skelbia konkursą eiti pareigas Klaipėdoje Rekreacijos ir turizmo katedra, vedėjo pareigos Mokslo sritis ir kryptis: Socialiniai mokslai; Rekreacija ir turizmas. Informatikos katedra, vedėjo pareigosMokslo sritis ir kryptis: Fiziniai mokslai; Informatika.Dokumentai priimami:Personalo sk. Turgaus 21, Klaipėda iki 2014 m. rugpjūčio 25 d., telefonas pasiteiravimui : (46) 31 10 99Dokumentai: Prašymas Direktoriaus vardu leisti...

Papildomas priėmimas LAMA BPO

Kviečiame stojančiuosius, kurie per pagrindinį priėmimą LAMA BPO (www.lamabpo.lt) nesulaukė kvietimo studijuoti ir tiems, kurie nepriėmė jokio kvietimo, rugpjūčio 1 – 4 dienomis pildyti papildomo priėmimo prašymus ir pretenduoti į studijas Lietuvos verslo kolegijoje. Prašyme nurodykite: Lietuvos verslo kolegiją; Studijų programą; Vnf/st (valstybės nefinansuojama vieta su studijų stipendija) arba Vnf (valstybės nefinansuojama vieta). Informacija apie...

Sutarčių su stojančiaisiais pasirašymas

Sveikiname įstojus į Lietuvos verslo kolegiją! Pagrindinio priėmimo studijų sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje vyks šių metų liepos 28 – 31 dienomis. Studijų sutarčių pasirašymo data ir laikas:Liepos 28 d. (PIRMADIENIS) 9.00 – 17.00 val. Liepos 29 d. (ANTRADIENIS) 9.00 – 17.00 val.Liepos 30 d. (TREČIADIENIS) 9.00 – 17.00 val.Liepos 31 d...

Diplomų įteikimo šventė

“Kinų patarlė sako, jog išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum. Tad šiandien atsiimdami diplomus, nepamirškite pasiimti ir mokslo, kurio siekėte visus šiuos metus ir neškite tą mokslą kitiems” šiais žodžiais prasidėjo iškilminga Lietuvos verslo kolegijos diplomų įteikimo ceremonija birželio 21 d., Klaipėdoje. Lietuvos verslo kolegijos profesinio bakalauro diplomai įteikti...

Diplomų įteikimo šventė Klaipėdoje

Maloniai kviečiame visus dalyvauti diplomų įteikimo šventėje, kuri įvyks birželio mėn. 21 d., šeštadienį...

Unikali galimybė stojantiesiems – tikslinio finansavimo studijos LTVK!

Būsimasis studente, pasinaudok unikalia galimybe studijuoti nemokamai* Lietuvos verslo kolegijoje (LTVK), tam skirtas valstybės tikslinis finansavimas. Tikslinis finansavimas skirtas šioms studijų programoms: Taikomoji informatika (Programavimas ir informacinės paslaugos; Kompiuterinių tinklų administravimas, Kompiuterinė leidyba); Statybos verslo vadyba (Nekilnojamojo turto vadyba, Statybinių medžiagų vadyba). Studijos vykdomos Klaipėdoje. Valstybės tikslinis finansavimas- tai valstybės parama stojantiesiems, pasirinkusiems valstybei būtinas...

2014 Gegužės 28 d. Lietuvos verslo kolegijoje vyks Taikomosios informatikos studijų programos tarptautinis vertinimas.

Studijų kokybės vertinimo centro pasitelkta tarptautinė ekspertų grupė susitiks su kolegijos administracija, savianalizės rengimo grupe, dėstytojais, studentais, absolventais ir išoriniais partneriais tam, kad įvertinti Taikomoji informatika studijų programos vykdymo kokybę. Išorinio vertinimo ekspertų grupė:- Prof. Jyrki Nummenmaa (ekspertų grupės vadovas), Tamperės universiteto (Tampereen Yliopisto) Informacijos mokslų mokyklos profesorius (Suomija);- Prof. Bernhard Hollunder, Furtvangenoaukštosios mokyklos (Hochschule...

XI-oji studentų konferencija

2014 m. balandžio 30 dieną LTVK Šiaulių fakultetas buvo pilnas įvairiomis kalbomis kalbančių jaunų žmonių – vyko XI-oji studentų mokslinė-praktinė konferencija „Akademinio jaunimo siekiai: vadybos, ekonomikos ir technologijų įžvalgos“. Diena buvo darbinga: plenarinio posėdžio metu kalbėta apie rizikos kapitalą, Erasmus+ teikiamas galimybes, verslą ir vertybes, netgi dainuota. Sekcijose 45 studentai įvairiomis temomis pristatė 26 pranešimus...

Moksleiviai rinkosi LTVK

Balandžio 11 d., Klaipėdoje, Lietuvos verslo kolegijoje vyko atvirų durų diena “Tapk LTVK studentu vienai dienai”. Saulėtą penktadienį kolegijoje susirinko apie 100 moksleivių iš Klaipėdos ir rajono gimnazijų ir mokyklų. Moksleiviai, tapę LTVK studentais vienai dienai turėjo unikalią galimybę pamatyti ir išbandyti kolegijos modernias auditorijas ir mokymo bazę, susitikti su šauniais ir jauntaviškais dėstytojais, išgirsti...

Bendradarbiavimo sutartis su MRU

Balandžio 2 d. Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Angelė Lileikienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto (STF) dekane prof. dr. Leta Dromantiene. STF Skaitmeninių technologijų instituto LITEXPO Lietuvos aukštojo mokslo parodos metu užmegzti ryšiai ir inicijuotas sutarties pasirašymas su Lietuvos verslo kolegija padėtų užtikrinti šios kolegijos informatikos (taikomoji informatika), vadybos...

Skirkite 2 % kolegijai

Studentai, darbuotojai, tėveliai, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą Jūs turite galimybę pervesti iki 2% metinio pajamų mokesčio į Lietuvos verslo kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą. Maloniai prašome skirti paramą kolegijai. Visos gautos lėšos panaudojamos kolegijos reikmėms. Prašymo formą galima užpildyti iki 2014 m. gegužės 1 d. Prašymą pateikti galima elektroniniu būdu arba kreiptis į administratorius...

Padėka

VšĮ „Klaipėdos šventės“ – Kovo 11-osios renginių uostamiestyje organizatorius – nuoširdžiai dėkoja visiems patriotinės žaibinės jaunimo mobilizacijos LAISVĖS SPALVOS šokėjams. VšĮ „Klaipėdos šventės“ – Kovo 11-osios renginių uostamiestyje organizatorius – nuoširdžiai dėkoja visiems patriotinės žaibinės jaunimo mobilizacijos LAISVĖS SPALVOS šokėjams. Jūsų dėka 24-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines Klaipėda sutiko spalvinga, kupina jaunatviškos energijos ir mylima!Didžiuojamės...

Išorinis ekspertų vertinimas

2014 m. kovo 18 d.  Lietuvos verslo kolegijoje vyks studijų programos “Rekreacijos ir turizmo verslo vadybos” SKVC išorinis ekspertų vertinimas. Ekspertai:Prof. dr. Frank McMahon (vadovas)Dr. Claudia MoessenlechnerDetlev RemyAlina KatunianZita KrukonytėDarius VizbarasKoordinatorė: Renata GrinaitėVizito darbotvarkė (anglų.k.)...

Sėkmingas projekto startas

Sėkmingai pradėtas vykdyti Lietuvos verslo kolegijos ir partnerių projektas „Verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose“ (Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-029). 2014 m. kovo 12 d. Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriuje įvyko pirmas informacinis renginys „jaunimo pradžia“. Lektorė Verutė Vaitkevičienė, AB „Šiaulių banko lizingas“ direktoriaus patarėja, supažindino gausiai susirinkusius moksleivius su šiandienos verslo situacija, diskutavo apie galimybes...

Kolegija sėkmingai vykdo projektą „Erasmus Lietuvos mokykloms“

2014 m. kovo 13 d. LTVK Šiaulių fakulteto studentai ir dėstytojai, dalyvavę tarptautinių studentų ir dėstytojų mainų programoje, svečiavosi Akmenės gimnazijoje, kur mokiniams pasakojo apie studijų pagal Erasmus programą privalumus, suteikiamas galimybes...

XI respublikinė moksleivių- studentų mokslinė – praktinė konferencija

2014 m. balandžio 30 d. 10 00 val. Šiauliuose. Konferencijos tikslas – skatinti jaunimo domėjimąsi ekonomikos, vadybos, technologijos mokslų naujovėmis ir ugdyti studentų tyrėjų kompetencijas. Daugiau informacijos apie konferenciją rasite čia...

Studentai dalyvavo jaunimo verslumo konkurse "FIX 2014"

Dėkojame mūsų Ekonomikos studijų programos studentams Dainiui Toleikiui, Rasmai Butkutei, Tadui Selskiui ir Jurgitai Šacauskaitei, sudalyvavusiems jaunimo verslumo konkurse “FIX  2014” ir visiems, palaikiusiems komandos “Aukso grynuoliai” prisistatymo filmuką Facebook’e !!!Lekt. Kristina Puleikienė DSCF4417.JPG IMG_4552.JPG IMG_4567.JPG...

Studentai laimėjo konkursą

LTVK Šiaulių fakulteto komanda „Prosumeriai” – kapitonė Rūta Rusakevičiūtė, Kristina Karalytė, Egidijus Baltrūnas, Marius Balčiūnas – 2014 m. vasario 13 ir 20 d. dalyvavo Šiaulių universiteto organizuotame Jaunimo verslumo turnyre FIX‘14 (Future Ideas eXperiments). Pristatydami idėją „SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ = DVIRAČIAI ŠIAULIŲ MIESTE” susirinkusius nustebino į salę įvažiuodami dviračiais. Kadangi „Prosumeriai” išsiskyrė iš kitų, juos filmavo...